terug

Serie gemaakt met fotogram- en luminogram over ‘hiernamaals’

Van 18 mei tot en met 7 juli 2024 toont Ballon Rouge bijzonder werk van autonoom fotograaf Miriam Baans. In het project A Matter of Time heeft Baans zich laten inspireren door de abstractie van een veranderde bewustzijnsstaat.

© Miriam Baans

Fascinatie met hiernamaals

Het project is ontstaan vanuit haar fascinatie voor het idee van een eventueel hiernamaals. Baans breidde haar zoektocht naar de wereld van het ontastbare uit door gesprekken te voeren met mensen die een bijna-doodervaring hebben meegemaakt. Ondanks de vele overeenkomsten tussen de ervaringen, bleef het moeilijk om het fenomeen met een camera in beeld te brengen. Op een zeker moment besloot zij, aan de hand van de verkregen informatie, samen met haar eigen interpretatie van het hiernamaals, beelden te creëren zonder camera.

© Miriam Baans

De serie A Matter of Time is tot stand gekomen door gebruik te maken van het fotogram- en luminogramproces. Processen waarbij lichtgevoelig papier, met of zonder tussenkomst van tastbaar materiaal, belicht wordt in de doka. Om de onvoorspelbaarheid van het proces te vergroten, is ervoor gekozen om vintage fotopapier handmatig te belichten.

Met dit abstracte werk neemt Miriam Baans de kijker mee op een reis naar het onbekende.


Bekijk ook deze items