terug

Debutant: Peter Falkenberg met ‘Land onder water’

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Peter Falkenberg. Deze debutant stond ook in de laatste Pf met een selectie van zijn foto’s.

© Peter Falkenberg

Onderwerp: Land onder water

In 2022 is begonnen met de ontpoldering van de Hedwigepolder gelegen in Zeeuws Vlaanderen. Dit gebeurt naar aanleiding van een verdrag tussen Nederland en Vlaanderen. De Westerschelde moet verruimd worden om hierdoor de doorgang voor nog grotere schepen mogelijk te maken. Hiervoor moest compensatie plaatsvinden.

Volgens het besluit van commissie Nijpels kwam de polder hiervoor het meest in aanmerking. Het besluit werd in Zeeland niet overal met evenveel positieve gevoelens ontvangen en stootte op veel weerstand. Het heeft dan ook heel wat jaren geduurd voor de eerste werkzaamheden op Nederlandse grond begonnen.

De vraag of de polder gered moet worden stelt zich niet langer. Toen de foto’s genomen werden in 2008 was de situatie nog anders: het mogelijke ontpolderen en het teruggeven van de landbouwgrond aan de zee werd door velen bevochten. Er speelden emoties, internationale verplichtingen, ecologische en financiële belangen grote rollen bij de overwegingen wat de toekomst voor de Hedwigepolder zou brengen.

© Peter Falkenberg
© Peter Falkenberg
© Peter Falkenberg

Over de fotograaf

Peter Falkenberg is geboren in 1963 in Münstereifel, Duitsland. Hij leeft sinds 1992 in Nederland. Hij heeft de studie Documentaire Fotografie afgerond aan de Fotovakschool in Amsterdam. In samenwerking met Haya Alsalama en Utrecht in Dialoog heeft hij 2018 verschillende locaties de Expositie Elkaar zien gepresenteerd. In 2007 was zijn Expositie Tuinders en Recreanten in de Bibliotheek Utrecht te zien.


Bekijk ook deze items