terug

Debutant: Machiel Zwarts met ‘Na ons de zondvloed’

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Machiel Zwarts.

© Machiel Zwarts

Over de serie

Het is bekend dat met het huidige gedrag van de mensheid (met overconsumptie, gebruik van fossiele brandstoffen en CO2 uitstoot, overbemesting etc.) zowel de natuur, het klimaat als de biodiversiteit drastisch verandert c.q. verslechtert. De enige manier om dit een halt toe te roepen is gedragsverandering. Tot nu toe wijst de praktijk uit dat dit slechts zeer marginaal gebeurt, ondanks alle klimaatakkoorden die er zijn. Mogelijk dat de mens zich moeilijk kan voorstellen hoe deze toekomst er voor de mensheid uitziet. We leven van dag tot dag, een concreet toekomstbeeld is er niet.

De intentie van deze serie is een visualisatie van de gevolgen van de ramp die op ons afkomt: de verbrande, verdronken en verdorde aarde, de migratiegolven en de woeste leegte. In niet mis te verstane, geconcipieerde beelden is deze rampspoed door de fotograaf verbeeld. Het fotografische aspect geeft deze verbeelding een extra realiteitsdimensie.

© Machiel Zwarts
© Machiel Zwarts
© Machiel Zwarts

Over de fotograaf

Machiel Zwarts is geboren op 19-4-1953, hij specialiseerde zich tot neuroloog. Sinds 2018 is hij lid van de Fotoclub Nijmegen (en momenteel voorzitter).

  • Eervolle vermelding NRC 18-10-19: ‘Raas, raas, tegen het sterven van het licht’.
  • Genomineerd voor de van Gogh award 2021: ‘Hof van Eden’
  • In the Picture, Nederlandse Fotobond, 21-1-23. Vervreemding.

Bekijk hier meer werk van deze fotograaf, dat ook online te kopen is.


Bekijk ook deze items