terug

Crowdfunding actie voor project over economische ongelijkheid

Campagne beeld voor Absent State - foto Alejandro Cagarra
Campagnebeeld voor Absent State – foto Alejandro Cegarra

Worldpress Photo, BredaPhoto en Yournalism organiseren samen een crowdfunding actie voor het project: ‘The Absent State: Hoe gaan we om met economische ongelijkheid en een afbrokkelende verzorgingsstaat?’ Hierin gaan vijf fotografen uit vijf continenten op pad, op zoek naar antwoorden op vragen als: ‘Hoe gaan mensen om met nieuwe of oude maatschappelijke uitdagingen, helpt men elkaar en hoe vindingrijk is het individu?’ En: ‘Wat kunnen wij leren van andere culturen nu de overheid zich terugtrekt?’

Nu in steeds meer landen afstand wordt genomen van de welvaartsstaat, waarin de overheid zorg draagt voor haar burgers en zich actief inzet voor sociaal en economisch welzijn van iedereen, brokkelt het sociale vangnet verder af. In de derde wereld is van een sociaal vangnet nooit sprake geweest.

Terwijl mondiaal de armoede afneemt, neemt de economische ongelijkheid alleen maar toe. Hoe wij omgaan met de afkalving van de sociale zekerheid is één van de grote vraagstukken van deze tijd. In het project ‘De afwezige overheid’ (The absent state) krijgen vijf fotografen de kans om het verhaal van sociale ongelijkheid en verandering in hun land van herkomst te vertellen.

De deelnemende fotografen zijn: Yannis Kontos (Griekenland), Alejandro Cegarra (Venezuela), Baudouin Mouanda (Congo), Jia Dai Teng Fei (China) en Bryan Schutmaat (USA). Zij hebben allen de Joop Swart masterclass, jaarlijks georganiseerd door de World Press Photo Foundation, doorlopen. Om de onderzoeksvragen zo goed mogelijk te beantwoorden wordt elke fotograaf gekoppeld aan een journalist of schrijver om de foto’s van context te voorzien.

Het project wordt gecureerd door BredaPhoto, de World Press Photo Foundation en Yournalism. Het eindresultaat wordt vanaf 15 september 2016 geëxposeerd als onderdeel van BredaPhoto Festival 2016. Na het festival reist de expositie de wereld rond om een zo groot mogelijk publiek te bereiken.

Met de crowdfundingcampagne moet in 30 dagen een bedrag van €20.000 op worden gehaald. Het fonds Art of Impact heeft al toegezegd garant te staan voor de productiekosten van de expositie en de publicatie van een fotoboek. De actie ging maandag van start. Meer informatie:
http://yournalism.nl/voorstellen/the-absent-state/.


Bekijk ook deze items