terug

Zilveren Camera heeft nieuwe bestuursleden

Violet Wattenberg, Evert-Jan Daniels en Marc de Vries zijn toegetreden tot het bestuur van Stichting De Zilveren Camera. De stichting viert volgende maand haar 75-jarig jubileum en is blij met deze versterking van het bestuur.

Op de foto van l.n.r. Evert-Jan Daniels, Remco Dolstra, Sanne Dijkgraaf, Marc de Vries, Violet Wattenberg en Eric Brinkhorst – foto © Veronique Jansen.

‘Met Violet, Evert-Jan en Marc is het bestuur weer compleet en gevuld met mensen die allemaal een groot hart voor de nieuwsfotografie hebben, maar ook allemaal een verschillende achtergrond’, aldus bestuursvoorzitter Remco Dolstra. ‘Met Violet heeft het bestuur een ervaren secretaris en met Marc een gedegen penningmeester. Als oud winnaar van de Zilveren Camera weet Evert-Jan goed wat er leeft onder fotojournalisten. Ik ben ervan overtuigd dat al hun ervaring het fundament van de stichting verder verstevigt.’

Fotojournalistiek

Al sinds de oprichting in 1949 zet Stichting De Zilveren Camera niet alleen professionele fotojournalisten in de schijnwerpers, maar benadrukt ook het belang van de fotojournalistiek in Nederland voor een open samenleving met inachtneming van democratische waarden. Wattenberg wil haar kennis als bedrijfsjurist van bestuurlijke processen graag inzetten in de nieuwe secretarisrol. Daarnaast wil ze bijdragen aan het zichtbaar maken van het grote maatschappelijke belang van het werk van fotojournalisten. ‘Vanuit mijn algemene interesse voor fotografie kwam ik regelmatig in contact met journalistiek fotowerk. Daarbij viel het me op dat journalistieke foto’s ook een artistieke waarde kunnen hebben en me uitnodigen om beter naar nieuwsfoto’s te kijken’, vertelt Wattenberg. ‘Vaak is een foto dan de sleutel tot een breder begrip van het nieuwsfeit. Op deze wijze draagt fotojournalistiek voor mij wezenlijk bij aan een open, democratische samenleving.’ 

Fair pay

De nieuwe penningmeester Marc de Vries heeft een brede culturele interesse en komt uit een geheel ander ecosysteem – advocatuur en juridisch uitgeven. Hij heeft als missie het financieel beleid te versterken, waarin enerzijds continuïteit wordt gewaarborgd, maar anderzijds ook zaken als fair pay aan de orde komen. ‘De stichting wil dit jaar de fotografen wiens werk in de tentoonstelling en het jaarboek zijn terug te vinden een vergoeding bieden. Dit is vooralsnog een bescheiden stap, maar hiermee onderschrijven we dat beelden niet gratis zijn’, aldus De Vries. ‘Ik zet hiermee met veel plezier de eerste schreden in de wereld van de journalistieke fotografie. Geboren en getogen in Hilversum hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de continuering van deze prachtige traditie!’

Positie van fotojournalisten

Fotograaf Daniels werkt momenteel als majoor voor het Ministerie van Defensie en heeft eerder gewerkt voor de Haagsche Courant en het ANP. Daarnaast is hij secretaris voor het NVF-Fonds. Hij won in 2011 zelf de felbegeerde Zilveren Camera met de gedoogfoto. Hij ziet voor zichzelf de taak weggelegd om op te komen voor de fotojournalistiek in Nederland. ‘Deze blijft het moeilijk hebben waarbij door sommigen de betrouwbaarheid en neutraliteit wordt betwist’, aldus Daniels. ‘Ook professionele fotografen ondervinden daar hinder van waarbij hen het werken soms zelfs fysiek onmogelijk wordt gemaakt. Aandacht voor de positie van fotojournalisten blijft van groot belang, ook na 75 jaar.’

Het bestuur, onder leiding van voorzitter Remco Dolstra (interim communicatiemanagement), bestaat verder uit Eric Brinkhorst (freelance fotojournalist, penningmeester NVF-Fonds) en Sanne Dijkgraaf (uitgever en hoofdredacteur UTRG Magazine).


Bekijk ook deze items