terug

Beurs voor Belgische documentaire fotografen

©Copyright: Bieke Depoorter/ Magnum Photos
©Copyright: Bieke Depoorter/ Magnum Photos

Belgische documentaire fotografen kunnen tot en met 1 mei 2016 werk inzenden voor DOC*WERK. Inzendingen moeten binnen het thema ‘De Stad in het Zuiden’ passen. ‘De nieuwe en oude vormen van stedelijkheid in het Zuiden zorgen voor nieuwe manieren van leven en samenleven, nieuwe manieren van omgaan met dat leven en nieuwe en vernieuwende blikken die we daar soms verwonderd op werpen,’ aldus de organisatie.

DOC*WERK stimuleert jaarlijks documentaire fotografie in de vorm van werkbeurzen. Vorig jaar reikte het collectief beurzen uit aan Tomas Bachot, Bieke Depoorter en het duo Vesna Faassen & Lukas Verdijk. In 2015 werd geen thema gehanteerd, maar gold een maximumleeftijd: alleen fotografen onder de dertig mochten deelnemen.

Geïnteresseerden kunnen een werkbeurs aanvragen tot 1 mei 2016. Een onafhankelijke jury selecteert drie fotografen die financieel ondersteund worden. Per fotograaf wordt een bedrag van maximaal € 2.500 toegekend. DOC*WERK biedt bovendien extra ondersteuning in de vorm van promotionele aandacht voor de winnaars, mogelijkheid tot exposeren of publiceren van het werk, evaluatie door een professionele jury, enzovoorts.

Kandidaten moeten ten laatste op 1 mei 2016 hun dossier indienen via admin@fomu.be
Meer informatie over de aanvraag en het reglement vind je hier…

DOC*WERK is bedoeld om Belgische documentaire fotografen een steuntje in de rug te geven. Zes partners (FOMU, Centrum voor Beeldexpressie, deBuren, SOFAM, Fonds Patrick De Spiegelaere en fotograaf Carl Uytterhaegen) zetten samen hun schouders onder dit initiatief.


Bekijk ook deze items