terug

Noorderlicht Fotomanifestatie 2016

noorderlicht

In Museum Belvédère in Heerenveen vindt van 22 mei tot en met 3 juli de Noorderlicht Fotomanifestatie 2016 plaats. Thema is ‘de archeologie van het landschap’. In Heerenveen is het eerste deel van de projectcyclus ARENA te zien. Bij dit project werpt Noorderlicht een forensische blik op nagelaten sporen in het landschap.

In deze tijd waarin de mens de natuur bijna volledig onderworpen heeft, is er bijna geen ongerepte natuur meer te vinden. Hoe vergaat het de natuur wanneer de mens het toneel verlaat?

Antropoceen is een term die wordt gebruikt voor de huidige geologische periode, waarin de veranderingen in de natuur worden gedomineerd door menselijke activiteit. Deze mijlpaal is bereikt binnen een extreem korte tijdsspanne, een fractie van de vijf miljard jaar oude geschiedenis van de aarde.

Het Antropoceen openbaart zich onder andere in het landschap. Telkens als we het gebruiken als woon-, werk-, recreatie- en winningsgebied veranderen we het landschap fundamenteel. Iedere economische toepassing voegt een nieuwe ‘laag’ aan het landschap toe.

De verhalen van de mens stapelen zich zo in het landschap als een soort sedimenten op. Vaak duidelijk waarneembaar, soms alleen te zien met een speciale gerichte blik, in andere gevallen alleen na letterlijk en figuurlijk diepgravend onderzoek. Het zijn deze verhalen die Noorderlicht in ARENA wil tonen.

Het menselijk ingrijpen wordt gevoed door economische en politieke motieven. Een groeiend bewustzijn dat economisch rendement alleen niet zaligmakend is, én het besef dat al grote schade is toegebracht aan ons toekomstige leefklimaat, benadrukken de noodzaak van alternatieve wijzen van omgang met onze natuurlijke omgeving. ARENA biedt tevens ruimte aan fotoseries die ingaan op deze keuze tussen economie en duurzaamheid.

De research voor, en het kandideren van fotografen voor het thema worden op 1 april afgesloten. Meer informatie: www.noorderlicht.com.

 


Bekijk ook deze items