terug

Noorderlicht Fotomanifestatie 2016: ARENA

Museum Belvédère
Museum Belvédère

Bijna 25 jaar lang organiseerde Noorderlicht jaarlijks haar Fotomanifestatie in september. In 1991 was Noorderlicht hier nog uniek in, inmiddels heeft deze traditie breed navolging gevonden. Het is moeilijk zich nog een stad voor te stellen zonder fotofestival in deze herfstmaand. Noorderlicht is zich ervan bewust dat een jaar twaalf maanden heeft, en gunt het fotografie minnend publiek graag de kans een zo groot mogelijk aantal fotofestivals te bezoeken. Noorderlicht heeft daarom besloten dat de maand september niet meer heilig is, en met directe ingang haar eigen festival voortaan op verschillende momenten in het jaar neer te zetten. De komende, Friese, editie vindt plaats van 22 mei t/m 3 juli in Museum Belvédère in Heerenveen. 

We leven in een tijd waarin onze mondiale cultuur de natuur onderworpen heeft: het is vrijwel onmogelijk geworden om nog ongerept land te ervaren. Noorderlicht werpt met de tentoonstelling ARENA, die centraal staat in Noorderlicht 2016 en het eerste deel vormt van een meerjarige projectcyclus, een blik op nagelaten sporen in het landschap. De centrale vraag hierbij is: wat resteert er als de mens en zijn dadendrang het toneel verlaten hebben, op zoek naar weer groenere weiden?

Iedere keer als de mens het landschap gebruikt als woon-, werk-, recreatie- en winningsgebied, verandert hij het landschap fundamenteel. Iedere economische toepassing voegt een nieuwe ‘laag’ aan het landschap toe. De verhalen van de mens stapelen zich op deze manier op in het landschap, als een soort sedimenten. Vaak duidelijk waarneembaar, soms alleen te zien met een speciale gerichte blik, in andere gevallen alleen na letterlijk en figuurlijk diepgravend onderzoek.

Het zijn deze verhalen, deze archeologische blik op en onder de huid van het landschap, die Noorderlicht in ARENA wil tonen. ARENA biedt tevens ruimte aan fotoseries die ingaan op de keuze tussen economie en duurzaamheid. Meer informatie: www.noorderlicht.com.


Bekijk ook deze items