terug

Fotoveiling voor vluchtelingencollectief

News Sisters - Carla Kogelman - een van de foto's die geveild wordt
Foto Carla Kogelman – een van de foto’s die geveild wordt

Op 5 maart vindt een fotografieveiling plaats in Pakhuis Wilhelmina in Amsterdam. Doel is om geld in te zamelen voor de aanschaf van enkele camera’s. Deze zijn bestemd voor vluchtelingen, die deel uit maken van het vluchtelingencollectief We Are Here. Fotograaf Jan Theun van Rees is initiatiefnemer van de veiling. Hij helpt het collectief met het oprichten van een media platform. Met behulp van dit platform kunnen vluchtelingen hun persoonlijke en meer journalistieke verhalen publiceren, om zo hun kant van het vluchtelingenprobleem te belichten. Het platform streeft naar meer inzicht in en begrip voor de situatie van vluchtelingen in Europa.

“We Are Here is bedoeld voor vluchtelingen zonder papieren. Deze mensen kunnen meestal geen kant op. Ze mogen niet blijven in Nederland, maar kunnen ook niet terug naar land van herkomst. In Nederland zijn er zeker 10.000 mensen, die tussen wal en schip terecht komen. Bij het vluchtelingencollectief We Are Here zijn ongeveer 200 vluchtelingen aangesloten. De organisatie zet zich onder meer in voor huisvesting. Ook probeert deze te helpen met juridische ondersteuning. De afgelopen vier jaar hebben 75 vluchtelingen daardoor alsnog een verblijfsvergunning gekregen. We denken vaak dat uitgeprocedeerde vluchtelingen maar moeten ‘opzouten’, omdat ze toch geen kans meer maken op een verblijfsvergunning. Sommige zaken blijken echter niet goed uitgezocht te zijn.”

Bushokje - Elmer van der Marel. Een van de foto's die geveild wordt.
Foto Elmer van der Marel – een van de foto’s die geveild wordt.

Onderwijs

Sinds 2014 wordt ook onderwijs verzorgd aan de vluchtelingen op de We Are Here Academy. Het afgelopen jaar stonden de cursussen in het thema van journalistieke vaardigheden waaronder ook fotografie. “Met veel enthousiasme heb ik hieraan meegewerkt. Omdat ik vind dat wie A zegt ook B moet zeggen, heeft mijn verbondenheid met dit platform een duurzaam karakter gekregen. Uiteraard bestaat mijn bijdrage vooral uit fotografie onderwijs.”

Workshops

“De mensen die geïnteresseerd zijn in fotografie heb ik een aantal workshops gegeven. Hun niveau gaat heel snel omhoog. Bijzonder is het om te zien hoe deze mensen zich nu kunnen uiten door middel van fotografie. Na veel oefenen is het tijd om enkele degelijke fotocamera’s voor ze aan te schaffen. Op dit moment leen ik een camera uit, waarmee ze aan de slag kunnen. Maar het zou mooier zijn wanneer ze zelf camera’s tot hun beschikking hebben, zodat ze elk gewenst moment aan de slag kunnen, en niet afhankelijk zijn van mij. Met deze camera’s kunnen de fotografen hun vaardigheden verder ontwikkelen en hun verhalen nog beter in beeld brengen. Momenteel wordt hard gewerkt aan de eerste verhalen voor de website die eind april online moet gaan.”

Foto Marieke van Diemen - Een van de foto's die geveild wordt.
Foto Marieke van Diemen – een van de foto’s die geveild wordt.

Het idee voor de veiling ontstond bij het inrichten van een tentoonstellingsruimte voor zijn eigen werk, ‘Halve vierkante meter vrijheid’. Deze serie heeft hem tevens geïnspireerd om We Are Here te ondersteunen.

Bajesboot

“Deze serie is gemaakt op de Bajesboot, een voormalig detentiecentrum in Zaanstad. Uitgeprocedeerde asielzoekers, en vluchtelingen zonder geldige documenten werden hier gevangen gezet in afwachting van hun uitzetting. Naast de benauwende architectuur werd ik getroffen door wat ik in de tweepersoons cellen aantrof. Boven de matrassen in de stapelbedden hingen prikborden die in veel cellen voorzien waren van tekeningen. Het waren veelal zelfstandige beelden, waar opeenvolgende bewoners van die cellen aan gewerkt hadden. Deze ‘beeldenstroom’, in de totaal verlaten omgeving van het cellencomplex, maakte de aanwezigheid van al die mensen die hier verbleven voelbaar, bijna tastbaar. Daarom heb ik vervolgens zoveel mogelijk van deze panelen gefotografeerd.”

Foto Jan Teun van Rees
Foto Jan Teun van Rees

Praktisch

“Gedurende het jaar dat volgde heb ik de foto’s van deze panelen en van de gevangenisboot op verschillende plekken geëxposeerd. Na verscheidene presentaties ging ik mij steeds meer afvragen of de mensen, waar het in die foto’s over gaat, enig voordeel ondervonden van mijn inspanningen. Daarnaast zag ik in toenemende mate hoe er in de media wordt gesproken over vluchtelingen als het probleem waar een oplossing voor gezocht moet worden, maar nauwelijks met die mensen. Dit deed me besluiten iets praktisch te doen. Zo kwam ik ertoe om We Are Here te ondersteunen.”

Crowdfunding

Zo’n dertig fotografen stellen werk beschikbaar voor de veiling, waaronder organisatoren Jan Theun van Rees en Coco Duivenvoorde. “De enthousiaste deelname van andere fotografen heeft me verrast.” Een overzicht is te vinden op de Facebookpagina van het evenement. De kijkdagen zijn 3 en 4 maart van 12 tot 19 uur. Zondag 5 maart vindt van 12 tot 16 uur de veiling plaats in expositieruimte Losdok in pakhuis Wilhelmina (Amsterdam). Het initiatief ondersteunen kan ook via de crowdfunding actie, ondergebracht bij One Percent Club.


Bekijk ook deze items