terug

Zilveren Camera wordt professionele organisatie

Stichting de Zilveren Camera zet vandaag een belangrijke stap in de richting van een professionele organisatie. Waar de stichting tot nu toe een meewerkend bestuur had naast een part-time producent, is er een vaste directeur benoemd in de persoon van Marcel Molle. De stichting heeft een kantoor in Museum Hilversum betrokken en er is een nieuwe producent aangesteld voor de organisatie van de prijsuitreiking.

Directeur Zilveren Camera Marcel Molle met directeur Stef van Breugel van Museum Hilversum en Veronique Jansen, communicatie voor Museum Hilversum bij de opening van het nieuwe kantoor in Museum Hilversum.

Namens de gemeente Hilversum (samen met Pictoright en Canon de sponsor van de prijs) zegt burgemeester Pieter Broertjes erg blij te zijn met de professionalisering van de Zilveren Camera: “Als media-stad is Hilversum nauw met de prijs verbonden. We doen hier altijd al de prijsuitreiking en de prijswin- nende foto’s worden in het museum tentoongesteld. Dat de organisatie hier nu ook haar kantoor heeft, staat borg voor een langere verbintenis. En dat Marcel Molle daar vorm en inhoud aan gaat geven, geeft ons veel vertrouwen.”

Molle (1964) won in 1999 als fotograaf de Zilveren Camera en werd toen ook verkozen tot fotojournalist van het jaar. Na zes jaar jurylid (’09-’15) te zijn geweest, werd hij in 2015 voorzitter van het stichtingsbestuur. Op verzoek van de andere vier bestuursleden wordt hij nu voor twee dagen per week directeur.

Secretaris Karin Krijgsman licht toe: “Marcel heeft de afgelopen jaren een belangrijk deel van zijn tijd aan de Zilveren Camera gewijd. Met als hoogtepunt vorig jaar de viering van het 70-jarig bestaan in aanwezigheid van de koning. Onder zijn voorzitterschap is de begroting de afgelopen jaren verdrievoudigd. Met al die ervaring en met de toewijding die hij aan de dag heeft gelegd, was hij voor de rest van het bestuur de aangewezen persoon om onze ambities te gaan verwezenlijken.”

Burgemeester Broertjes Hilversum samen met de nieuwe Zilveren Camera directeur Marcel Molle bij het nieuwe naambord op de gevel van Museum Hilversum.

Het stichtingsbestuur wil van de Zilveren Camera meer maken dan de jaarlijkse fotoprijs die het nu is. Het wil een platform bieden waar de ontwikkelingen rond de journalistieke fotografie het hele jaar door worden gevolgd. Voorbeeld daarvan is het educatietraject van de Louis Zaal Meesterklas, waarin op dit moment vijf fotografen samen met experts werken aan een volgende stap in hun carrière. Een andere mogelijkheid is de samenwerking met andere fotoprijzen, zoals dat nu al gebeurt bij de Paul Peters foto- prijs voor sociale fotografie en de NSP Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar.

Krijgsman: “Dit vereist dat er een directeur komt die regelmatig beschikbaar is en op de momenten dat het nodig is slagvaardig kan optreden. Zoiets kan je niet blijvend van een vrijwilliger vragen. Tegelijkertijd gaat het maar om een aanstelling van twee dagen per week en kunnen we, afhankelijk als we van sponsors zijn, geen continuïteit voor de lange termijn garanderen. Gelukkig is Marcel bereid om het onder die voorwaarden te doen.”

Molle is verguld met zijn benoeming: “Ik vind het een grote eer dat het bestuur vertrouwen in mij heeft en me deze kans biedt. Als voorzitter heb ik me al ingespannen om de Zilveren Camera relevanter en toekomstbestendig te maken. Dat moet simpelweg wel, want het is al lang niet meer de enige fotoprijs van ons land. Als je de meest prestigieuze fotoprijs wil zijn en blijven, dan moet je daar het hele jaar hard aan trekken. Nou deed ik dat al als onbezoldigd voorzitter, maar ik ben blij dat het me mogelijk wordt gemaakt om het te blijven doen. Het voelt heel natuurlijk en goed dat we bij een vertrouwde partner als het Museum Hilversum intrekken. Dat zal de lijnen korter maken en samenwerking alleen maar intenser.”

De nieuwe producent van de Zilveren Camera, Olga Victorie, heeft veel ervaring als coördinator van complexe producties op nationaal en internationaal niveau. Behalve als zelfstandig producent werkt ze ook als curator en beeldredacteur. Karin Krijgsman: “Olga kan ons helpen om ook met betrekking tot de wedstrijd, de tentoonstelling en het boek van de Zilveren Camera een stap voorwaarts te zetten. We zijn blij dat ze voor ons aan de slag gaat.” Overigens is het stichtingsbestuur wegens het aftreden van Marcel Molle als voorzitter (en de wens om het bestuur uit te breiden) op zoek naar nieuwe bestuursleden. De vacature staat nog open tot 1 oktober.

Stichting wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van oa. de volgende organisaties:

page2image1806752 page2image887232  page2image3683120page2image3683328page2image3683536page2image3683744page2image3683952page2image3684160page2image3684368page2image3684576page2image3684784page2image3684992page2image3685200page2image3685408page2image3685616page2image3685824page2image3686032    page2image1806528
page2image887792page2image888016page2image3689776page2image3689984page2image3690192page2image3690400page2image3690608page2image3690816