terug

10 tips die helpen bij je fondsaanvraag

December is natuurlijk de maand van de feestdagen, maar bij uitstek ook de periode voor de overzichten en lijstjes. Het decembernummer van Pf staat daarom deels in het teken van fondsenwerving voor fotografen. Als online aanvulling daarop hebben we de belangrijkste fotogerelateerde fondsen op een rijtje gezet in een overzichtstabel, in te zien op deze pagina. Let op, alleen voor abonnees.

top10-tips-fondsenwerving

Dan nu snel door met een handig lijstje om je op weg te helpen in de wereld van de fondsen. Stel, je hebt een geweldig idee voor een project, maar niet (alle) financiële middelen ter beschikking om het uit te voeren. Een fonds werven kan dan uitkomst bieden. Hierbij 10 tips die je in acht moet nemen bij het uitwerken van je idee tot aan het effectief benaderen van fondsen.

 TOP 10 TIPS

1) Bespreek je idee met je directe omgeving
Wees niet bang dat je idee overgenomen wordt en bespreek je idee met collega’s, familie en vrienden wat je van plan bent. Probeer onder woorden te brengen waarom je idee uniek is en uitgevoerd moet worden. Door hen kom je wellicht ook tot nieuwe inzichten. Uiteraard heb je dit idee dan al uitgebreid aan een zoektocht onderworpen op Google. Door soortgelijke projecten te vinden weet je alleen maar beter wat jouw plan anders maakt.
2) Leer de fondsen kennen en laat ze inhoudelijk aansluiten
Verdiep je in het fonds dat je aanschrijft. Waar staan ze voor en wat willen ze bereiken? Stuur je plan niet klakkeloos door naar verschillende fondsen in de hoop dat er eentje toehapt. Doe alleen zinvolle aanvragen. Denk aan je reputatie als fotograaf. Je wilt niet te boek staan bij adviescommissies als de fotograaf die zomaar wat probeert en fondsen niet serieus neemt. Zeker niet als je in de toekomst vaker gebruik wilt maken van een fonds. Laat een fonds zo inhoudelijk mogelijk aansluiten. Denk breder dan een fotofonds. In 2013 viel er met Stichting Sem Presser Archief bovendien een belangrijke subsidiepost weg voor fotografen, dus sowieso is het verstandig om je breder te oriënteren. Denk dus bijvoorbeeld ook aan maatschappelijke fondsen zoals NCDO, Stichting Doen of Stichting Democratie en Media die mogelijk raakvlakken hebben met je onderwerp.
3) Kijk, vergelijk & schrijf je in voor nieuwsbrieven
Doe inspiratie op bij soortgelijke projecten. Bekijk welke fondsen dit project hebben gesteund. Zij staan altijd met hun logo’s onderaan de uiting van een project vermeld. Mogelijk zitten hier potentiele fondsen voor je project bij. Schrijf je in voor de nieuwsbrieven van fondsen, instellingen, stichtingen of organisaties die verwant zijn aan je onderwerp. Vaak organiseren zij events, workshops of andere activiteiten waardoor je potentiele geldschieters ontmoet of geholpen kunt worden in je traject. Via de mail blijf je makkelijk en snel op de hoogte.
4) Doe een korte fondsencheck
Twijfel je over een fonds? Veel fondsen kun je ook een kort concept van je plan in een half A4’tje met een kleine begroting toesturen. Zij kunnen je niet vertellen wat de kans is dat er geld toegekend wordt, maar wel of het zinvol is om met de aanvraag bij dit fonds door te gaan. Sommige fondsen kennen ook een spreekuur waar je met vragen terecht kan of zelfs een versneld traject kan doorlopen. Het Mondriaanfonds organiseert bijvoorbeeld geregeld een pitch waarbij de indiener zijn voorstel mondeling toelicht aan de adviescommissie en geen uitgebreid projectplan hoeft op te stellen. En kom je er nog steeds niet helemaal uit bij een fonds, dan pak je natuurlijk gewoon de telefoon en bel je een woordvoerder op. Ze zijn er voor je om specifieke vragen te beantwoorden of onduidelijkheden weg te nemen.
5) Pas de inhoud niet aan op het fonds
Verdiep je in een fonds, maar blijf wel bij jezelf en bij het oorspronkelijke idee van je project. Pas je ingediende plan inhoudelijk niet aan, aan de doelstellingen van een fonds om zo om eerder in aanmerking te komen voor subsidie. Je werk zal daarmee aan geloofwaardigheid en zeggingskracht inboeten en mogelijk ook niet meer interessant zijn voor je beoogde publiek. Geloof in de eigen koers die je vaart met je project. Je intentie moet niet zijn om zieltjes te winnen. Misschien schop je juist wel tegen zere benen aan en kaart je een maatschappelijk probleem aan waar een donerende partij zijn ogen juist voor sluit. Wees je daarbij ook altijd bewust van het belang van de donerende geldschieter en de verantwoordelijkheden die ermee gepaard gaan.
6) Maak een duidelijk en concreet plan
Het klinkt als een open deur, maar het concreet maken van je idee is erg belangrijk. Hoe concreter je plan hoe beter. Vergeet daarbij vooral niet praktische zaken te vermelden zoals hoeveel beelden je gaat tonen, hoe lang je project loopt, welke doelgroep je aanspreekt etc. Door je plan SMART te formuleren kom je al een heel eind. Fondsenwerver Fré  Meijer geeft in dit artikel aan dat het ook kan werken om de details alvast in te vullen, ook als je dit nog niet definitief vastgelegd hebt. Meijer: “Vaak weet je nog niet alles, maar maak dan een fictief verhaal en doe alsof het al in kannen en kruiken is. Daarna zorg je dat het ook daadwerkelijk zo uitgevoerd gaat worden.” Aan te raden is dus om weinig tot geen zaken open te laten in je werkplan, want dat zijn de risicovolle aspecten die het fonds ervan kan weerhouden om met je in zee te gaan. Hierdoor win je het vertrouwen van de adviescommissie en geef je hen de garantie dat het project zal slagen bij de toekenning van het geld.
7) Geef in een stappenplan aan op welk punt je wat bereikt hebt
Dit behoort uiteraard ook tot het concreet maken van je plan. Maar door heel specifiek aan te geven in een planning wanneer je welke stappen maakt, vergroot je de kans op een bijdrage van een fonds. Bijvoorbeeld: In welke periode maak je foto’s en wanneer richt je je expositie in? Het laat zien dat je goed nagedacht hebt over het totale verloop. Nu we het toch over de planning hebben. Houd rekening met de behandeltermijn van fondsen; variërend van zo’n drie tot zes maanden. Bedenk dus goed wanneer je een aanvraagprocedure opstart. Realiseer je dat het schrijven van een goed onderbouwd plan veel tijd in beslag kan nemen.
8) Laat zien wat je kunt
Natuurlijk gaat het uiteindelijk om je beeldende vermogen om je idee ook daadwerkelijk te kunnen visualiseren. Wellicht overbodig om te vermelden, maar test eerst eens uit in een verkennend onderzoek of dat ook het geval is. Pakt het uit zoals je in gedachten hebt? Voeg deze bewijzen uit de praktijk bij je plan. Dit maakt je plan wederom concreter én overtuigender. Of voeg enkele voorbeeldfoto’s van eerdere (soortgelijke) projecten toe die een duidelijk beeld geven van je stijl en intentie. Schroom dus niet om te laten zien wat je kunt. Want wat je precies wilt met je beeld is dikwijls moeilijk in woorden te vatten.
9) Zoek samenwerkingsverbanden
Fondsen zien graag dat je samenwerkt met andere professionals. Denk bijvoorbeeld aan een samenwerking met een vaklab voor je fotoprints. Zoek partners die je werk uit handen kunnen nemen en gespecialiseerd zijn in een onderdeel van je project. Als je geld of diensten krijgt aangeboden, let er dan wel op dat dit geen dubieuze partij is die je imago kan schaden.
10) Richt een stichting op
Fondsen waarbij je als fotograaf zelfstandig een aanvraag kan doen zijn gering. Vooral bij de grotere fondsen moeten aanvragen in de regel ingediend worden door private rechtspersonen. Als je een samenwerkingsverband aangaat met een museum, galerie of andere organisatie hoeft het geen probleem te zijn, omdat zij de aanvraag dan kunnen indienen. Door samen met andere fotografen een stichting op te richten kun je dit probleem omzeilen. De kosten hiervoor zijn rond de vierhonderd Euro. Lees meer hierover op de pagina van fondsenwerver Fré Meijer.


Meer informatie & interessante links
Pf Fondsenoverzicht
 -Wil je zelf actief op zoek naar fondsen? Blader dan ook eens door het grote fondsenboek, dat jaarlijks wordt uitgegeven door WalBurg Pers.
-Hulp nodig bij het opstellen van een begroting binnen je projectplan? Kijk dan eens op startfinance.nl voor bemiddeling of meld je aan voor een (gratis) workshop.


Bekijk ook deze items