Tag: Vrouwen

Krachtige vrouwen in expositie ‘I am’

De expositie ‘I am’ in Pennings Eindhoven toont persoonlijke verhalen van vrouwen die vanuit een positie van gender-ongelijkheid van zich laten horen. Dit door middel van fotografie, video en teksten. Het zijn portretten van krachtige vrouwen, die met hun acties een bewustwordingsproces over genderongelijkheid en geweld tegen vrouwen op gang willen brengen. Het gaat om vrouwen in Zuidwest-Azië (Iran, Syrië, Koerdistan, Turkije, Afghanistan, Bangladesh) en Egypte die als gevolg van een…

Lees meer

Krachtige vrouwen in expositie ‘I am’

De expositie ‘I am’ in Pennings Eindhoven toont persoonlijke verhalen van vrouwen die vanuit een positie van gender-ongelijkheid van zich…

De Afrikaanse Odyssee van Annelies Damen

Fotografe Annelies Damen heeft een liefde voor Afrika. “Onlangs mocht ik voor een…

‘Doorleefde’ vrouwen in de schijnwerpers

Sara Donkers maakte een fotoserie over krachtige vrouwen. “De vrouwen die geportretteerd zijn,…