terug

Subtiele strijd tegen stereotypen

Foto Dagrmar van Weeghel
Foto Dagrmar van Weeghel

Dagmar van Weeghel is verhalenverteller. Haar verhalen gaan veelal over Afrika: de historie van het continent, de mensen daar, de immigranten die vanuit Afrika naar Europa trekken en over stereotypen waarmee zij hier geconfronteerd worden. Van Weeghel maakte dit van dichtbij mee. Na jarenlang in diverse landen in Afrika te hebben gewoond en gewerkt, verhuisde ze samen met haar man en kind terug naar Nederland. Voor haar Afrikaanse man was de overgang naar Nederland de eerste jaren lastig. “Dit werk gaat ook over mijn leven, ik maak het vanuit mijn hart. Met mijn foto’s wil ik mensen zachtjes porren, hen aansporen meer stil te staan bij de stereotypen die bestaan over Afrika. In sommige werken leg ik de westerse privileges en superieure denkbeelden onder de loep. De privileges die zijn verkregen door de slavernij en het kolonialisme. Ik wil echter niet veroordelen, maar bruggen bouwen tussen mensen.”

Stereotypen

Deze onderwerpen komen tevens naar voren in haar serie Diaspora. Drie werken uit deze serie zijn te zien bij Fotofestival Naarden. “Met Diaspora wil ik een ander en positiever beeld creëren van Afrikaanse immigranten die naar Europa komen. Met een duidelijke verwijzing naar het oriëntalisme. De serie gaat ook over mijn Afrikaanse man die de nodige uitdagingen ondervond bij het settelen in Nederland. Ondanks alle positieve zaken die een verhuizing naar het westen kan opleveren, zijn er allerlei stereotypen waar je mee geconfronteerd kunt worden als je hierheen komt.”

Dekoloniseren

“Bij Afrika denken mensen vaak nog aan ‘het donkere, primitieve continent’. Ze zien het continent vaak als exotisch oord, enkel als hulpbehoevend en onderontwikkeld. Ik heb gemerkt dat veel immigranten daardoor het gevoel hebben hier niet voor vol te worden aangezien of verkeerd worden begrepen. We hebben helaas met z’n allen nog steeds niet het westers denken en schrijven over andere culturen volledig kunnen dekoloniseren.”

Moren

“De complexe relatie van Europa en Afrika en haar geschiedenis vind ik interessant. Zo hebben Noord-Afrikanen bijvoorbeeld een grote rol gespeeld in de Europese historie. Denk maar aan de Moren, die Spanje en delen van Portugal veroverden en het er voor het zeggen hadden. Ze hebben grote bijdrages geleverd aan de ontwikkeling van Europa en de westerse cultuur. Veel mensen weten dat niet of zijn zich daarvan niet bewust.”

Foto Dagmar van Weeghel
Foto Dagmar van Weeghel

Andere bril

“Met de portretten in de serie Diaspora wil ik mensen daarom aansporen om met een andere bril naar zichzelf en naar Afrikaanse immigranten te kijken, zonder daarbij helemaal in de immigratieproblematiek te duiken of mensen te veroordelen. Met de kleding dik ik de verwijzing naar het oriëntalisme aan. Veel mensen weten niet wat oriëntalisme precies inhoudt. In combinatie met verstilling, schoonheid en esthetiek hoop ik mensen op subtiele wijze hierover iets te vertellen. Zodat ze meer over dit onderwerp te weten willen komen.”

Het volledige interview met Dagmar van Weeghel is te lezen in PF Magazine, verkrijgbaar in de boekhandel van Fotofestival Naarden.


Bekijk ook deze items