terug

Subsidies Fonds Anna Cornelis

Fonds Anna Cornelis verleent financiële steun aan fotografieprojecten van culturele aard en met een sociale en documentaire inhoud. Voor de subsidieronde 2023 is het fonds op zoek naar documentaire fotografen die financiële steun nodig hebben voor aansprekende projecten. Fotografen kunnen tot 1 juni een aanvraag voor een projectsubsidie indienen.

Adres secretariaat
Stichting Fonds Anna Cornelis
Annemieke Mobach, secretaris
Tel: 06-28 644 539

Contact

info@fondsannacornelis.nl

Website

fondsannacornelis.nl