terug

Subsidie Fonds Anna Cornelis

De Stichting Fonds Anna Cornelis roept fotografen op om een voorstel in te dienen voor een subsidie voor een fotografieproject. De projectopzet moet vóór 1 juni 2015 ingeleverd zijn.
De Stichting Fonds Anna Cornelis – opgericht in 1991 – stelt zich ten doel om ‘financiële steun te verlenen aan fotografische projecten van culturele aard en met een sociale en documentaire inhoud, die zodanig tijdrovend van aard zijn en/of anderszins inspanningen vragen, dat zij naar verwachting zonder steun niet tot stand zullen komen’.
Enkele van de gehonoreerde fotografen uit het verleden zijn: Jan Banning ‘Het Bureau’, Siebe Swart ‘Panorama Nederland’, Henk Wildschut ‘Shelters’, Martin Roemers ‘Metropolis’, Otto Snoek ‘Geboren in Europa’, Hans van der Meer ‘Uit voorraad leverbaar’.
Voor de toe te kennen subsidies van het jaar 2015 roept de stichting professionele fotografen op om uiterlijk vóór 1 juni 2015 een projectopzet in te leveren. Die projectopzet kenmerkt zich door een documentaire werkwijze, vak bekwaamheid en originaliteit. De stichting vraagt een beknopte inhoudelijke beschrijving, een begroting en een curriculum vitae (alles in zesvoud). Gelieve geen foto’s mee te sturen. Pas na een eerste selectie worden op basis van het schriftelijke plan fotografen uitgenodigd een portfolio in te leveren. Over de uitslag van de selectierondes kan niet worden gecorrespondeerd.
Fotoboeken c.q. exposities komen niet voor subsidie in aanmerking.
Het bestuur streeft ernaar uiterlijk 1 oktober 2015 de geselecteerde fotografen bekend te maken.
De projectopzet moet vóór 1 juni 2015 ingeleverd zijn bij:
Secretariaat Stichting Fonds Anna Cornelis
p/a Proostdijstraat 11, 3641 AT Mijdrecht
Meer informatie: www.fondsannacornelis.nl