terug

Student in beeld: Cara Louwman

Foto: Cara Louwman
Foto: Cara Louwman

In de rubriek Student in Beeld laten we iedere keer werk zien van een fotografiestudent. De student vertelt zelf over zijn of haar project.

Fotoserie “Armando’s kunst verweven met Kamp Amersfoort – een fotografische weergave van het Schuldig Landschap”

“De oorsprong van het schuldig landschap ligt bij kunstenaar en schrijver Armando. Hij baseert zich hiervoor op Kamp Amersfoort (Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort), een concentratiekamp voor gevangenen op doortocht naar Duitsland.
Het schuldig landschap heb ik fotografisch weergegeven door schilderijen en litho´s van Armando te integreren in foto’s van Kamp Amersfoort. Door eerst de kunst en teksten van Armando te bestuderen kwamen er ideeën naar boven welke delen van Kamp Amersfoort hij met zijn kunst bedoelt. Tijdens het fotograferen hield ik rekening met de beeldende kunst die ik in de betreffende foto wil toepassen.
Bij de fotoserie heb ik een boekje gemaakt met teksten en gedichten van Armando die weer van toepassing zijn op de foto’s.
De openingsfoto van de serie, is een foto van de bomen in Kamp Amersfoort. Dit zijn de bomen die tesamen het schuldig landschap vormen. De bomen die al het geweld ‘gezien’ hebben. Met behulp van PhotoShop heb ik de litho ‘Das Gewehr’ van Armando in de foto verwerkt.  De tekst die bij de foto hoort en eigenlijk de foto verklaard is: “Kijk naar de afbeeldingen waarop de vijand doende is: daar staan ze, de bomen, ze staan op de achtergrond te lachen. En niet alleen de denne- en sparrebomen, de andere bomen ook. Moet daar niet es iets van gezegd worden? Ik dacht van wel, want ze staan er soms nog, de bomen, de bosrand en het geboomte, op dezelfde plek waar ze destijds ook stonden, je moet niet denken dat ze verderop zijn gaan staan, ze staan er nog steeds als onverschillige getuigen. Ik bekijk ze, ik kijk naar ze, en dan doet zich iets akeligs voor: ze zijn mooi, ik vind ze mooi.” (uit het boek ‘De straat en het struikgewas’ van Armando).

Foto: Cara Louwman
Foto: Cara Louwman

 
Twee foto’s uit de serie gaan over de schietbaan in Kamp Amersfoort. Een plek waar veel executies plaatsvonden en die door gevangenen gegraven is. De schietbaan is 320 meter lang en aan beide zijden omringd door hoge wallen. Direct na de oorlog werden in de schietbaan enkele massagraven blootgelegd. In de eerste foto van de schietbaan heb ik het olieverfdoek ‘Der Zaun’ van Armando geplaatst. Der Zaun betekend omheining en weerspiegeld hiermee de gevangenschap. Het gedicht van Armando dat bij deze foto hoort is:
Getroffen
Dit is ongeveer de afstand.
Je moet je op de grond
werpen en schieten.
O ja, je moet hem raken

Foto: Carla Louwman
Foto: Carla Louwman

 
De laatste foto uit de serie bestaat uit de litho ‘De Ladder’ van Armando die ik aan het einde van de schietbaan heb geplaatst. Armando zegt over de betekenis van de ladder: “Een ladder verbindt laag met hoog, maar waarschijnlijk ook hoog met laag. Een ladder verbindt aarde en hemel, belichaamt het reikhalzen naar datgene wat hoger is dan het menselijke. De ladder als troost, als vluchtweg. Een ladder kan hulp van boven brengen. Velen hoopten toentertijd op hulp van boven, sommigen gaf hulp van boven kracht.”
De fotoserie, die in het totaal uit 5 foto’s bestaat, wordt nog het hele jaar tentoongesteld in de Rozentuin van Kamp Amersfoort. De Rozentuin is vrij toegankelijk. De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
www.caralouwmanphotography.com.
Cara Louwman is eerste jaars student Photographic Design aan de Fotovakschool in Apeldoorn.