terug

Shortlist bekend van de Rabo Photographic Portrait Price & Talent 2019

Op de shortlist van de Rabo Photographic Portrait Prize 2019 staan vijf fotografen: Charlie de Keersmaecker, Robin de Puy, Barrie Hullegie, Frank Ruiter en Bastiaan Woudt.

Dit jaar stuurden honderdveertien fotografen een tot drie portretten in, op eigen initiatief of genomineerd door curatoren, museumdirecteuren en beeldredacteuren. De jury, onder voorzitterschap van Wim van Sinderen (conservator Fotomuseum Den Haag) stelde uit bijna driehonderd portretten een longlist samen van vijfenvijftig portretten. Daaruit werden vijf portretten op de shortlist geplaatst. De winnaar, die een geldprijs ontvangt van € 10.000, wordt bekend gemaakt op woensdag 27 november 2019.

 

© Charlie de Keersmaecker
© Robin de Puy

 

© Barrie Hullegie
© Frank Ruiter
© Bastiaan Woudt

Voor de tweede maal is er dit jaar een prijs voor fotografietalent. Onder talent wordt verstaan: studenten fotografie of afgestudeerden en autodidacten die korter dan vijf jaar actief zijn als professioneel fotograaf. Drieënzeventig fotografen stuurden een portretserie in, waarmee de jury de continuïteit in kwaliteit kon beoordelen (geen ‘lucky shot’). De jury plaatste veertien talenten op de longlist en drie daarvan op de shortlist: Yael Larous, Annabel van Royen en Maxi Pfeil. Zij maken kans op de Rabo Photographic Portrait Talent 2019, een aanmoedigingsprijs van € 2.500. Ook de winnaar van deze prijs wordt op woensdag 27 november 2019 bekend gemaakt.

Jury

De jury bestaat dit jaar uit: juryvoorzitter Wim van Sinderen – conservator Fotomuseum Den Haag; Bart Rutten – directeur Centraal Museum Utrecht, Philippien Noordam – verantwoordelijk voor aankoop en beheer van de kunstcollectie van het ministerie van Buitenlandse Zaken; Verily Klaassen – Hoofd Kunstzaken bij Rabobank Nederland; Koos Breukel – fotograaf en curator; Sabine Verschueren – art director, Sarah Mei Herman – fotograaf, winnaar Rabo Photographic Portrait Prize 2018.

Over RABO PHOTOGRAPHIC PORTRAIT PRIZE 2019

De Rabo Photographic Portrait Prize (een voortzetting van de Nationale Portretprijs) wordt dit jaar voor de negende keer uitgereikt aan de maker van het beste fotoportret van het voorafgaande jaar. De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 2010 om meer aandacht te vestigen op de brede traditie van Nederlandse portretkunst in de fotografie. De prijs wordt toegekend door Dutch National Portrait Gallery in samenwerking met de Rabobank en het Pictoright Fonds. Eerdere winnaars zijn Koos Breukel, Stephan Vanfleteren, Gerard Wessel, Annaleen Louwes, Robin de Puy, Sander Troelstra, Jitske Schols en Sarah Mei Herman.

Portretten zijn gemaakt tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2019 door een Nederlandse fotograaf of een internationale fotograaf die langere tijd in Nederland werkzaam is (geweest). Alle genomineerde fotografen geven blijk van een opvallend en constant oeuvre binnen de portretfotografie. Een belangrijk criterium is dat in het portret de kortstondige en bewuste relatie tussen fotograaf en geportretteerde op een bijzondere manier herkenbaar is. Daarnaast spelen vanzelfsprekend vakmanschap, techniek en compositie een rol bij de beoordeling.

Over RABO PHOTOGRAPHIC PORTRAIT TALENT 2019

Dit jaar wordt de Rabo Photographic Portrait Talent voor de tweede keer uitgereikt. De fotograaf laat met een portretserie zien meer te kunnen dan het maken van een enkel ‘lucky shot’. De prijs wordt toegekend als stimulans voor een student of professional die niet langer dan vijf jaar werkzaam is in de fotografie op het moment van inzending. Het ingezonden werk is vervaardigd binnen een fotoserie, gemaakt tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2019 en geeft blijk van vakmanschap, beheersing van techniek en gevoel voor compositie.

Partners

Dutch National Portrait Gallery, Rabobank en het Pictoright Fonds streven ernaar met het uitreiken van beide portretprijzen de makers van Nederlandse portretkunst in de fotografie een extra stimulans te geven, zowel gevestigde namen als talenten.

Over Dutch National Portrait Gallery

Sinds 2016 reikt Dutch National Portrait Gallery (DNPG) de prijs uit. DNPG maakt met portretkunst uit private, museum- en bedrijfscollecties tentoonstellingen op locatie, zoals NS stations, Het Scheepvaartmuseum Amsterdam en Museum Kranenburgh in Bergen. Door middel van bijzondere portretkunst wil DNPG een wezenlijke bijdrage leveren aan het historisch besef en aan begrip en respect voor elkaar. Portretten zijn daarbij een belangrijk instrument omdat zij ons vertellen hoe wij tegen mensen aankijken en hoe we onszelf graag zien. Via portretten leren we iets over de geportretteerde, over de maker – en soms over onszelf.

Over Rabobank – Rabobank Kunstcollectie

Portretkunst in de fotografie is een intiem samenspel tussen fotograaf en het model. Het is een zoektocht naar identiteit, kwetsbaarheid, herkenning en sterfelijkheid. Oftewel: het mens zijn. De mens en het mens zijn is een belangrijk en veelvuldig terugkomend thema binnen de Rabo Kunstcollectie. Het is daarom dat de Rabo Kunstcollectie heeft besloten tot langdurige samenwerking om de Rabo Photographic Portrait Prize en de Rabo Photographic Portrait Talent mede mogelijk te maken.

Over Pictoright Fonds

Het Pictoright Fonds stelt zich ten doel ondersteuning te bieden aan een stevige beroeps- en kennisbasis voor beeldmakers uit één of meerdere van de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines; ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst.