terug

Rooting: een boek over voorouders

Cara Louwman en Yuen Yee Li, twee schoonzussen, een fotograaf en schrijver, gingen op zoek naar hun relatie met hun voorouders. Ze onderzochten hoe ze hun familiegeschiedenis in hun eigen leven konden brengen. Ondanks de duidelijke verschillen tussen hun geschiedenis waren Cara en Yuen Yee in staat om voor elkaar herkenbare patronen te onderscheiden.

Persoonlijke zoektocht uitgedrukt in fotografie en taal

Cara’s persoonlijke zoektocht werd aangewakkerd door de erfstukken in haar Nederlandse familie – in het bijzonder de Japanse prenten aan de muur bij haar moeder. Cara legt de verbinding met haar wortels door het fotograferen van erfstukken in een witte, bijna transparante laboratoriumomgeving. Zo maakt ze het onzichtbare zichtbaar en transformeert ze het verleden in een geleefde aanwezigheid. Levenloze objecten werden een manier om met haar wortels in contact te komen. De aanwezigheid van haar voorouders werd tastbaar gemaakt. Zo leerde ze haar familie kennen. En andersom vloeien haar eigen talenten en passies terug in de tijd in het leven van haar voorouders.

Voor Yuen Yee was de vraag hoe ze verbinding kon maken met zowel haar Hong Kong-Chinese wortels als haar Nederlandse geadopteerde wortels. Ze groeide op in Nederland, het land dat haar ouders als het hunne had geadopteerd. Yuen Yee heeft geen overgebleven objecten uit het verleden. De enige manier om opnieuw verbinding te maken met haar wortels is via haar lichaam en door haar wortels door haar handen te laten stromen: Chinese kalligrafie door haar ongeoefende handen – hiermee brengt ze haar wortels tot leven. En door een samenspel tussen traditionele Chinese en Nederlandse tekstualiteit. Yuen Yee hoopt dat hierdoor mensen met verschillende achtergronden elkaar opzoeken en met elkaar in gesprek gaan.

Enten van wortels

Cara en Yuen Yee zijn ook familie. Dit boek gaat daarom niet over twee afzonderlijke processen van rooting en becoming roots. Ze ontdekten dat beide families verenigd zijn in en gekenmerkt worden door liefde voor onderwijs, verhalen vertellen, kunst, een verlangen om bij te dragen aan de samenleving en een beslissende rol van Japan bij de loop van hun familiegeschiedenis.
Daarom interpreteerden ze, naast hun eigen manier om hun wortels naar het levende heden te brengen, ook elkaars werk: Cara door Yuen Yee’s familiefoto’s te fotograferen, en Yuen Yee door Cara’s werk te interpreteren door middel van woorden. Door hun verbinding werden families en cultuur in dit kunstboek verenigd.

 

Creatief team

Het boek ROOTING heeft geen einde, en geen begin. Het kan van voor naar achter en van achteren naar voren worden gelezen. Aan het maken van dit boek is een intensieve samenwerking met een creatief team voorafgegaan. Het ontwerp van het boek moest het thema uitdragen en is gemaakt door Sybren Kuiper. De lithografie is verzorgd door Sebastiaan Hanekroot. Tot slot wordt het boek handmatig gebonden door Wytze Fopma. Cara en Yuen Yee geven het boek uit in eigen beheer. Meer informatie is te vinden op de website rootingartbook.com.

www.rootingartbook.com