terug

Roel Visser: Kijk ons nou

In ‘Kijk ons nou’ kijken we in de periode van 2020 tot en met 2022 door de ogen van Roel Visser naar de wereld om ons heen. Wat we zien is niet altijd fraai of verheffend, maar wel menselijk. Hij zet ons aan het denken: voelen we compassie voor de mensen op zijn foto’s of ergernis en weerzin? En wat zegt ons dat dan over de geportreteerden, maar vooral ook over onszelf? 

© Roel Visser

Vissers stijl is rauw, direct en met humor. De foto’s zijn niet slechts een momentopname maar vertellen een verhaal. Ze zetten je aan het denken en doen je afvragen hoe het de geportretteerden nu vergaat. 

© Roel Visser
© Roel Visser

Fotograaf Roel Visser (1952) heeft zijn camera altijd bij zich. Je weet immers nooit. Bij het zien van zijn foto’s valt al snel op wat hem intrigeert, waar zijn aandacht naar uit gaat en waar zijn kritische blik naartoe wordt getrokken. De straatfotografie van Visser schets een tijdsbeeld met de gedragingen, kleding en sociale context die daarbij hoort.

© Roel Visser

De teksten in ‘Kijk ons nou’ zijn geschreven door Aukje van Roessel, journalist bij De Groene Amsterdammer. 

© Roel Visser

Roel Visser begon zijn loopbaan bij de Nieuwe Revu als klassiek sociaal fotograaf. Na 5 jaar maakte hij een overstap naar het weekblad de Tijd, waarvoor hij verschillende sociale reportages maakte.  Tijdens de fusie van de Tijd en de Haagse Post in HP/ de Tijd, veranderde zijn werk langzaam van toon en stijl. De consumptiemaatschappij werd nu het leitmotiv, iets waar de Tijd, het Parool en tenslotte HP/ de Tijd hem wekelijks ruimte voor boden. Roel Visser won verschillende prijzen, nationaal en internationaal. Ook zijn er meerdere boeken verschenen met zijn werk, zoals ‘De jaren negentig’ en ‘Hier in Holland’ en nu ‘Kijk ons nou’. 

Specificaties
Titel: Kijk ons nou
Auteur: Roel Visser
Tekst: Aukje van Roessel
Ontwerp: Wout de Vringer
ISBN: 978-90-833019-5-2
PRIJS: € 34,-