terug

Rob Huibers maakt boek Kernenergie: Een Stralend Verleden

Het boek over Nederlandse atoomindustrie Een Stralend Verleden bevat unieke beelden van de Nederlandse atoomindustrie en vertelt over de argumenten voor en tegen kernenergie.

© Rob Huibers
© Rob Huibers

Rob Huibers vertelt: “Staande op de bunker met “ons” Nederlandse hoogradioactieve afval in Vlissingen vertelde minister Verhagen eind 2010 dat het kabinet graag vergunningen wilde verlenen voor twee nieuwe kerncentrales. Ik stond tegenover hem. Zijn verhaal maakte me nieuwsgierig. Waarom was hij zo enthousiast over kernenergie en zo tevreden over de opslag van radioactief afval bij COVRA?

“Er zijn veel verhalen over kernenergie: over de onvoorstelbare hoeveelheid energie in een verbazingwekkend klein beetje materie, over de dodelijke straling, over de grote ongelukken, zoals Tsjernobyl en Harrisburg, over het eeuwig radioactieve kernafval, over de grote demonstraties van tegenstanders. En niet te vergeten over de atoombom, die nog altijd op vele plaatsen gereed is voor gebruik.

“Ik vroeg me af wat er waar is van die verhalen en besloot om de Nederlandse atoomindustrie te gaan fotograferen en erover te gaan lezen. Een half jaar later was ik bij zes nucleaire bedrijven binnen geweest en had ik me verdiept in de geschiedenis en de werking van radioactiviteit en kernenergie. Ondertussen had de wereld gezien hoe in Fukushima, Japan het onvoorstelbare opnieuw was gebeurd: drie door kernsmeltingen en ontploffingen vernietigde kernreactoren en meer dan 100.000 mensen onmiddellijk van huis en haard beroofd. De nieuwe kernreactoren in Nederland waren van de baan.

Nederland, Delft, 13-01-2011. Foto: Rob Huibers. De 2 MW wetenschappelijke kernrector van de Technische Universiteit Delft op het RID Reactor Instituut Delft. Deze foto toont het hart van de reactor die zichtbaar is onder een metersdiepe laag water. Het blauwe licht is het Tsjerenkov-effect die in alle ontblote reactoren zichtbaar is.  Rob Huibers/Hollandse Hoogte

“Mijn boek was ook even van de baan. Als er geen debat zou komen over nieuwe kerncentrales had het niet veel zin om daar een bijdrage voor te maken.

“Met jouw bijdrage maak je het drukken van mijn boek Een Stralend Verleden over de Nederlandse atoomindustrie mogelijk en kun je je verzekeren van een boek. Hierin komen foto’s van zes nucleaire bedrijven. Het vertelt over de de geschiedenis van de kernenergie en de teloorgang van de grote belofte die kernenergie ooit was, in het Nederlands en Engels.

Over Rob Huibers, fotojournalist: Ik fotografeer en schrijf vanuit mijn nieuwsgierigheid, omdat ik graag weet hoe dingen werken en dat wil laten zien. Sinds 1980 voor journalistieke dagbladen en tijdschriften, enkele vakbonden en andere non-profit organisaties. Steeds meer ben ik mijn eigen weg gaan volgen en de verhalen gaan maken die ik belangrijk vind.

Wil je het boek van Rob Huibers steunen ga dan naar Voor de Kunst