terug

Pf 7 gewijd aan BredaPhoto Festival 

De nieuwe Pf nummer 7 is uit en is geheel gewijd aan Breda Photo Festival.

Redactioneel: Een fotofestival over de nieuwe wereld 

De schrijver en filosoof Aldous Huxley schreef in 1931 de roman Brave New World, waarin hij de toekomst van de wereld beschreef. Hij vertelde toen al over genetische manipulatie, IVF en een maatschappij die gebaseerd was op intelligente informatie, pseudo religie (geloof in de T-Ford), en waarin mensen via psychologische manipulatie in het gareel worden gehouden. Het lijkt er niet alleen op dat zijn toekomstvisie bewaarheid wordt, het is in vele opzichten al een realiteit. De historicus Yuval Noah Harari schiep onlangs in zijn recente boek Homo Deus een soortgelijke visie, niet vanuit fantasie maar gebaseerd op zijn historisch inzicht. Hij beschrijft dat de religies, die altijd de goden verantwoordelijk stelden voor de wereld, vervangen zijn door het moderne humanisme, waarin de mens zelf de schepper is van zijn eigen leven, maar dat die stroming in de nabije toekomst op zijn beurt weer wordt vervangen door een kil geloof in datastromingen, die ons leven gaan beheersen: het dataïsme. Uit zijn boek is deze definitie: “Het dataïsme verklaart dat het universum bestaat uit datastromen en dat de waarde van elk fenomeen en elke entiteit wordt bepaald door de bijdrage daarvan aan de dataverwerking.” Klinkt koel en berekenend maar is dart ook zo? Het dataïsme lijkt de rode draad van de vele foto’s die tentoongesteld worden in BredaPhoto Festival, dat als thema heeft To Infinity and Beyond, vrij vertaald als Voorbij de Oneindigheid.  

Op het Fotofestival, dat dit jaar zijn 8e editie beleeft, zijn meer dan 55 fotografen te zien die allen op de een of andere manier bezig zijn geweest met het begrip toekomst. Hoe ziet onze wereld eruit over pakweg vijftig of honderd jaar? Uiteraard is dit zo’n ongrijpbaar thema en dermate open dat de curatoren als echte dataïsten de hoeveelheid data (lees: fotoseries) verpakt hebben in kleinere subgroepen: Kosmos, Intelligentie, Biologie, Maatschappij, God, Beeld. Hierdoor is het voor de kijker beter mogelijk om enigszins vat te krijgen op het grote thema van wat ons te wachten staat.  

Pf  is de officiële mediapartner van BredaPhoto Festival en daarom hebben we een groot aantal interviews met de deelnemende fotografen in dit nummer opgenomen. We brengen Mathieu Asselin, Jeroen Bocken, Murray Ballard, Stephen Gill, Osborn Macharia, Mandy Barker, Geert van Kesteren en Nadia Bseiso. Verder hebben we in de rubriek Infrastructuur een speciaal artikel over fotofestivals, waarin we spreken met curatoren van Noorderlicht en BredaPhoto. De gastcolumn is dit keer geschreven door een van de curatoren van BredaPhoto, Geert van Eyck, waarin hij uitlegt hoe noodzakelijk een vaste structuur en thematisering is. Hij schrijft: “Allereerst hebben we er toen voor gekozen om steeds een actueel en maatschappelijk thema te kiezen dat als leidraad dient voor de programmering. Daarbinnen tonen we documentaire fotografie naast autonome fotografie, en gevestigde namen naast nieuwe talenten.”  

Ook de rubriek Ondernemen sluit bij het thema aan. Wij beschrijven het Research Lab dat BredaPhoto in het leven heeft geroepen om studenten in de fotografie nieuwe wegen te onderzoeken.  De toekomst is nu. Ga snel kijken voordat het al weer verleden tijd is!  

Ton Hendriks, hoofdredacteur Pf

Inhoud van nummer 7

FOTOGRAFIE

Mathieu Asselin

Toen Mathieu Asselin van zijn vader hoorde over de misstanden in het be- drijf Monsanto, besloot hij door middel van fotografie het hele verhaal te vertellen over de vele wreedheden die voortkomen uit de praktijken van de producent.

Jeroen Bocken

Jeroen Bocken orchestreert verschillende fotografische elementen in uiteenlopende verschijningsvormen tot een organisch, samenhangend geheel. Tussen de regels door zijn de betekenissen vermomd als spiegels, puzzels en poëzie.

Murray Ballard

Ballard streeft een zo groot mogelijke objectiviteit na. Ook omdat het onderwerp waar hij zich mee bezighoudt, ‘cryonisme’, al genoeg omgeven is door sciencefiction-associaties.

Stephen Gill

Stephen Gill, een Engelse fotograaf, zoekt naar de betekenis van dingen om ons heen en ontdekt een parallelle wereld van leven die zich aan ons oog onttrekt.

Osborne Macharia

Hiphop opa’s, jetset oma’s, boswachters in maatpak met een baviaan of hyena aan hun zijde: de karakters van Osborne Macharia laten een heel andere kant van Afrika zien dan de stereotype beelden van het continent.

Mandy Barker

Barker liet zich inspireren door de wetenschap en bootste microscopische zeeorganismen na die microplastics eten. Als toeschouwer denk je naar plankton te kijken. Maar het is geen plankton.

Nadia Bseiso

De Jordaanse fotograaf Nadia Bseiso is bezig met een uitgebreid foto- grafisch project over de grensgebieden van haar land. Hiermee onderzoekt zij de geopolitieke positie van Jordanië in het Midden-Oosten.

PORTFOLIO

Geert van Kesteren

In de voormalige Koepelgevangenis in Breda is tijdens BredaPhoto een bij- zonder werk te zien van de fotograaf en filmer Geert van Kesteren. Geen traditionele fototentoonstelling maar een zintuigenprikkelende video- installatie met 27 grote schermen waarop simultaan een veelheid van beelden en verhalen wordt getoond.

INFRASTRUCTUUR

Fotofestivals

Wereldwijd zijn er momenteel zo’n driehonderd fotofestivals. BredaPhoto en Noorderlicht zetten zich op de internationale kaart en worden door fotoliefhebbers en -kenners zeer gewaardeerd. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee grote festivals?

EXPOSITIE

BredaPhoto Festival

BredaPhoto toont the state of the art van de hedendaagse fotografie aan de hand van een internationaal relevant maatschappelijk thema. Voor 2018 is de titel ‘To Infinity and Beyond’. BredaPhoto wil weten wat de impact is van de almaar voortrazende wetenschap. Brengt die louter vooruitgang?