terug

Open Call Portrait Prize 2020

Dit najaar reikt de Dutch National Portrait Prize voor de tiende keer de Rabo Photographic Portrait Prize uit aan de maker van het beste fotoportret van het afgelopen jaar. Vorig jaar won Robin de Puy de prijs met een prachtig portret van Remco Campert.

 

© ANNABEL VAN ROYEN, SELFPORTRAIT OF A YOUNG GIRL 2, 2019 I WINNER RABO PHOTOGRAPHIC PORTRAIT TALENT 2019

In samenwerking met de Rabobank en het Pictoright Fonds worden de prijzen door Dutch National Portrait Gallery toegekend om aandacht te vragen voor de brede traditie en de hoge kwaliteit van de Nederlandse portretkunst in de fotografie. Ook is er dit jaar weer een categorie voor jong talent, de Rabo Photographic Portrait Talent 2020. In 2019 won Annabel van Royen deze prijs. 

De Rabo Photographic Portrait Prize wordt jaarlijks uitgereikt aan de maker van het beste fotoportret van het afgelopen jaar. De prijs wordt toegekend door Dutch National Portrait Gallery in samenwerking met de Rabobank en het Pictoright Fonds. Eerdere winnaars van de portretprijs zijn Koos Breukel, Stephan Vanfleteren, Gerard Wessel, Annaleen Louwes, Sander Troelstra, Jitske Schols, Sarah Mei Herman en Robin de Puy, die de prijs twee keer won.

We nodigen je uit om je portret(ten) in te sturen voor de Rabo Photographic Portrait Prize of de Rabo Photographic Portrait Talent. Dit kan vanaf 1 mei tot en met 15 juni 2020.
Deelname is gratis. Meer informatie is te lezen op onze site: www.dutchnationalportrait.gallery


OVER DE PRIJS

De Rabo Photographic Portrait Prize wordt jaarlijks uitgereikt aan de maker van het beste fotoportret van het afgelopen jaar. De prijs wordt toegekend door Dutch National Portrait Gallery in samenwerking met de Rabobank en het Pictoright Fonds. Eerdere winnaars van de portretprijs zijn Koos Breukel, Stephan Vanfleteren, Gerard Wessel, Annaleen Louwes, Sander Troelstra, Jitske Schols, Sarah Mei Herman en Robin de Puy, die de prijs twee keer won.

TALENT

Ook dit jaar is er een prijs voor portretfotografie talent. In 2018 won Peggy Kuiper deze prijs en in 2019 Annabel van Royen.

De Talentprijs en de Rabo Photographic Portrait Prize worden door Dutch National Portrait Gallery uitgereikt om aandacht te vestigen op de brede traditie van Nederlandse portretkunst in de fotografie.

PRIJZENGELD

De winnaar van de Rabo Photographic Portrait Prize 2020 ontvangt € 10.000 en wordt opgenomen in de kunstcollectie van de Rabobank. Portretten zijn gemaakt tussen 1 juni 2019 en 31 mei 2020 door een Nederlandse fotograaf of een internationale fotograaf die langere tijd in Nederland werkzaam is (geweest). Alle genomineerde fotografen geven blijk van een opvallend en constant oeuvre binnen de portretfotografie. Een belangrijk criterium is dat in het portret de kortstondige en bewuste relatie tussen fotograaf en geportretteerde op een bijzondere manier herkenbaar is. Daarnaast spelen vanzelfsprekend vakmanschap, techniek en compositie een rol bij de beoordeling.

De winnaar van de Rabo Photographic Portrait Talent 2020 ontvangt € 2.500 als aanmoedigingsprijs – mogelijk wordt de serie eveneens aangekocht. De fotograaf laat met een portretserie zien meer te kunnen dan het maken van een enkel ‘lucky shot’. De prijs wordt toegekend als stimulans voor een student of professional die niet langer dan vijf jaar werkzaam is in de fotografie op het moment van inzending.

CRITERIA JURERING

Rabo Photographic Portrait Prize 2020

Portretten zijn gemaakt tussen 1 juni 2019 en 31 mei 2020 door een Nederlandse fotograaf of een internationale fotograaf die langere tijd in Nederland werkzaam is (geweest). Alle genomineerde fotografen hebben een opvallend en constant oeuvre opgebouwd binnen de portretfotografie. Een belangrijk criterium is dat in het portret de kortstondige en bewuste relatie tussen fotograaf en geportretteerde op een bijzondere manier herkenbaar is. Daarnaast kunnen vakmanschap, techniek en compositie een rol spelen bij de beoordeling. Er kunnen maximaal drie portretten worden ingezonden in deze categorie.

Rabo Photographic Portrait Talent 2020

Portretten zijn gemaakt tussen 1 juni 2019 en 31 mei 2020 door studenten fotografie of fotografen die zijn afgestudeerd aan een Nederlandse fotografieopleiding. Ook autodidactische professionals kunnen meedingen binnen deze categorie. Inzenders zijn niet langer dan vijf jaar professioneel werkzaam in de fotografie, of zijn jonger dan 30 jaar op het moment van inzending. Het ingezonden werk, minimaal drie en maximaal vijf portretten, is gemaakt als serie.

JURY

De jury, die jaarlijks anders is van samenstelling, bestaat uit professionals die hun sporen hebben verdiend als b.v. beeldredacteur, art director, museumconservator, curator, portretfotograaf, galerist of museumdirecteur. Ook de winnende fotograaf van de voorgaande Rabo Photographic Portrait Prize maakt deel uit van de jury.

Uit alle inzendingen voor de Rabo Photographic Portrait Prize kiest de jury een longlist van circa 50 portretten. Hieruit stelt de jury een shortlist samen van 5 portretten.

De jury kiest uit alle inzendingen voor de Rabo Photographic Portrait Talent eerst een longlist van circa 10 series, en vervolgens een shortlist van 3 series. Alle long- en shortlists worden bekend gemaakt via de Portrait Gallery’s social media kanalen. Uit elke shortlist kiest de jury een winnaar. Tijdens de prijsuitreiking worden de winnaars bekend gemaakt.

TOEGANKELIJKHEID

Er zijn geen deelnemerskosten bij inzending voor de prijs. Deelname vindt plaats op basis van voordracht door beeldredacteuren, curatoren, critici en professionals in de fotografie, die door Dutch National Portrait Gallery worden gevraagd fotografen voor te dragen. Deze fotografen worden uitgenodigd om portretten in te sturen.

Professionele fotografen kunnen ook zelf insturen voor de Rabo Photographic Portrait Prize & Rabo Photographic Portrait Talent. De jury weet niet wie is voorgedragen en wie zelf heeft ingestuurd, dus elk portret heeft evenveel kans om bekroond te worden

PRIVACY

In overeenstemming met de AVG en elke daaropvolgende herhaling van die wetgeving, houdt Dutch National Portrait Gallery alle persoonlijke gegevens veilig en geheim. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie en communicatie rondom de Portrait Prize en zij worden niet overgedragen aan een derde partij.

JURY 2020

Verily Klaassen (Hoofd Kunstzaken Rabobank)
Sybren Kuiper (Grafisch ontwerper)
Philippien Noordam (Senior Adviseur Kunstzaken/Curator, ministerie van Buitenlandse Zaken)
Robin de Puy (winnaar Rabo Photographic Portrait Prize 2019)
Bart Rutten (Artistiek directeur van het Centraal Museum)

VOORWAARDEN

Van 1 mei tot 15 juni 2020 kun je werk insturen voor de Rabo Photographic Portrait Prizeóf de Rabo Photographic Portrait Talent 2020.
Lees hier alle voorwaarden.