terug

NVF Beeldboek Fotojournalistiek heeft een Prijs

NVF heeft een boek uitgegeven over de schamele situatie van de fotojournalist.

photo: Younes Mohammad

Eddy van Wessel reikte donderdag het NVF Beeldboek “Fotojournalistiek heeft een Prijs” uit aan Corinne Ellemeet, Tweede Kamerlid GroenLinks, Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, en Peter Stadhouders, directeur van de Mediafederatie. De boodschap was luid en duidelijk: de toekomst van fotojournalisten staat op het spel. ‘Ik snap dat ondernemingen winst moeten maken, maar datzelfde recht heeft een fotograaf.’ Aldus staat te lezen op de website van NVJ.

Eddy van Wessel zegt in dit boek:

“Ongeveer 250 euro per publicatie. De serie is in Trouw gepubliceerd, De Standaard,
in Zweedse kranten, het Portugese Expresso, Le Coerier. De opbrengst weegt uiteindelijk op tegen de investering. Ik denk niet meer in prijzen per foto. Publicaties zorgen voor doorlopende bekendheid en de spin-offs die daaruit voortvloeien dragen misschien meer bij dan de publicaties: boekverkoop, de verkoop van prints en lezingen, ook voor het bedrijfsleven. Op publicaties alleen kun je niet draai- en. Fototarieven zijn symbolische prijzen geworden, onnodig maar waar. Het is de ondergang van deze vorm van journalistiek. Zeker jonge fotografen komen zelden op de juiste plek terecht, omdat ze niet in staat zijn hun projecten te bekostigen.’

Rosa García López / Secretaris NVF concludeert

• De kloof tussen wat een fotojournalist verdient en zou moeten verdienen, is extreem groot. Omgerekend in uurtarieven verdienen fotografen inmiddels vaak minder dan 50 procent van de in vaste dienst werkende journalisten.

• Ook het contrast tussen de praktijk en de adviestarieven van de onafhankelijke stichting FotoAnoniem is groot. Veelal wordt nog maar 30 procent van een redelijk tarief per foto betaald.

Al met al laat het boek zien dat de honoraria in de fotojournalistiek zien dat het geen gezond verdienmodel oplevert.

Je kunt het boek hier downloaden