terug

NOORDERLICHT: Open Call nog 2 weken

Van 21 juni t/m 20 september 2020 vindt de 27e editie van het Noorderlicht Internationaal Fotofestival plaats. Noorderlicht nodigt fotografen en andere visuele kunstenaars uit om werk in te sturen rond het thema ‘Generation Z’, dat het denkkader en de energie van de jongste generatie wereldburgers centraal stelt. Hoe gaan zij om met hun dystopische toekomstperspectief? Hun emoties zijn wensbron en zinkgat tegelijk, leidend tot groots en meeslepend activisme maar ook tot veranderende levenshoudingen die onder de radar blijven. Door in te boren op de verwachtingen en angsten van generatie Z wil Noorderlicht hun jongvolwassen leefwereld inzichtelijk maken.

© Sydney Rahimtoola – La Ciguapa’s Mother (uit de serie ‘La Ciguapa’), 2019

Generatie Z is de eerste groep digitale wereldburgers die van jongs af aan op een armlengte afstand een oneindige hoeveelheid informatie tot haar beschikking heeft. Maar zij zijn zich ook als vanzelfsprekend bewust van de problematische verhouding ervan met de waarheid en leven in de wetenschap dat hun werkelijke leven niet overeenkomt met het leven dat zij in de schermwerkelijkheid kunnen creëren.

Generatie Z leeft aan het begin van de vierde industriële revolutie, waarin techniek de arbeidsverhoudingen en het wezen van de mens zélf op zijn kop zet. Z ziet zich geconfronteerd met klimaatdreigingen en een uitgeputte aarde. Zij heeft geen bewuste herinneringen aan 9/11 of een tijd zonder war on terror. Zij groeit op in een wereld waarin zij zich omringd ziet met werkdrukproblematiek, economische stagnatie en nationalistische gevoelens. Het zijn jongvolwassenen met minder verwachtingen op een stabiele toekomst dan hun ouders, iets waar zij de voorgaande generaties op aanspreken.

Als er één ding duidelijk is voor deze generatie: het huidige systeem voldoet niet meer. Men gaat collectief de straat op om verandering teweeg te brengen en strijdt hand in hand voor een nieuwe balans tussen de krachten die de toekomst op deze planeet moeten waarborgen. Z ruimt doortastend op en maakt haast van zaken als gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Onderwerpen als dekolonisatie, gendergelijkheid en body positivity zijn aan de orde van de dag, en dat is nog maar het begin.

Kortom
Generation Z gaat over de realisatie van een keerpunt, het tot stand brengen van een basis voor een nieuwe toekomst en het nemen van verantwoordelijkheid. Zij is in dit verhaal de personificatie van een omslag in denken en handelen, waaraan alle generaties mee zullen moeten doen.

INZENDINGEN
Iedereen is welkom om bij te dragen aan het aansnijden en aanscherpen van de onderwerpen die onze aandacht verdienen: alle generaties, individuen of collectieven. Generation Z wordt samengesteld door gast-curator Robert Jan Verhagen, tot eind 2018 curator en directeur van LhGWR in Den Haag. In nauw overleg met het Noorderlichtteam stelt hij een festival samen uit eigen onderzoek en inzendingen. Noorderlicht verwelkomt voorstellen van fotografen, lens-based kunstenaars en curatoren uit alle delen van de wereld. Aan fotografie grenzende kunstvormen zoals digitale media, video of VR zijn ook nadrukkelijk gevraagd, evenals werk waarin fotografie een dialoog met alle mogelijke andere media aangaat.

Voorstellen kunnen worden ingediend tot 20 februari 2020. De richtlijnen voor inzendingen zijn te vinden op onze website of via de link hieronder. Voor vragen over inzendingen kunt u contact opnemen met Robert Jan Verhagen: robertjan@noorderlicht.com.

Klik hier voor de uitgebreide tekst over Generation Z en instructies over het inzenden.

Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2020
Generation Z

21 juni t/m – 20 september 2020

hoofdlocatie: Museum Belvédère, Heerenveen NL
aangevuld met locaties in Heerenveen en Leeuwarden