terug

Is fotograaf zijn nog lonend?

De NVF hield onlangs een enquête onder haar leden. Conclusie: het beroep fotograaf is nog steeds in de gevarenzone.  Ruim 40% van de respondenten denkt niet te kunnen blijven leven van hun opdrachten.

 

Enkele van de resultaten uit de enquête :

Ruim 40% van de respondenten denkt niet te kunnen blijven leven van professionele opdrachtfotografie. Ruim 31% denkt dit wel te kunnen en 27% geeft te kennen het niet te weten.

Opvallend is dat 67% van de respondenten blijft doen wat ze nu doet. Hier staat tegenover dat 61,8% een plan heeft om zijn omzet te verhogen. Dit plan bestaat uit het investeren in nieuwe apparaten en technieken (41,2%), netwerk uitbreiden (55%) en specialiseren (39%).

De meeste fotografen zien de situatie als blijvend: 85%. Bijna de helft denkt dezelfde omzet hebben als vorig jaar. 23% denkt wel meer omzet te hebben. Opvallend is dat 40% niet meer denkt te kunnen leven van fotografie voor de media. 31% denkt dat nog wel te kunnen. Toch blijven de meeste fotografen doen wat ze al doen: 67%. Dat is opvallend en in tegenstrijd met de verwachtingen. Waarschijnlijk omdat 61% een plan heeft om te omzet te verhogen. Maar of dat helpt is de vraag omdat 41% van hen vooral apparatuur gaat kopen. 36% wil een nieuw businessplan ontwikkelen.

Opvallend is ook dat ongeveer de helft van de fotografen niet tevreden is met het huidige inkomen. 60% vindt dat de concurrentie te hoog is. Aan het eind van de enquête blijkt dat 43% denkt de problemen te lijf te kunnen gaan met het vastleggen van normtarieven. In de huidige vrij markt zal dat wel nooit gebeuren. En als dat gebeurt zullen die tarieven natuurlijk veel te lag zijn. Dus die oplossing zal een wassen neus blijken te zijn.