terug

Geert van Kesteren op BredaPhoto

‘Gay Pride, tel Aviv’ – Video still from the video installation ’the Believers’ by Geert van Kesteren © Geert van Kesteren 2018

BredaPhoto Festival presenteert in samenwerking met Forhanna in haar 8ste editie een multidisciplinaire foto-film installatie van de beroemde fotograaf Geert van Kesteren. Zijn project ‘The Believers’ is op maat gemaakt voor een wel heel bijzondere festival locatie: de fameuze voormalige Koepel gevangenis. Pf sprak alvast met de videograaf over zijn bijzondere project. In het komende nummer van Pf, dat geheel gewijd is aan BredaPhoto komt het uitgebreide interview met Geert van Kesteren. Hier een korte preview van de tekst.

In zijn nieuwe project The Believers heeft Geert van Kesteren fotografie helemaal achter zich gelaten. Hij heeft zich  toegelegd op het maken van videobeelden. The Believers gaat over het geloof als schepper van de menselijke conditie, over de basis van ons geestelijk bestaan. “Vanaf het ontstaan van de mensheid hebben wij bewustzijn. Daarmee kunnen wie iets voor echt aannemen dat eigenlijk alleen virtueel bestaat, zoals het hiernamaals. Als we in hetzelfde geloven kunnen we ook verbonden met elkaar zijn. De religie staat aan de basis van wie we zijn. Maar de voorwaarde van de religie is dat we onze autoriteit en onze autonomie afgeven aan een hogere macht. En dat definieert voor mij de gelovige. Ik dacht dat we nu de religie en het gedrag van de gelovige achter ons gelaten hadden maar dat is helemaal niet zo, want er is een soort van nieuwe god opgestaan, de god van de data. Alles wat we nu ervaren moet gedeeld worden op internet, in de globale commune en pas dan heeft het waarde. Al die ervaringen komen in de vorm van data in supercomputers terecht. We vragen ons zelf niet meer af hoe we moeten handelen en wat we willen, nee, we vragen nu de supercomputer om antwoord. De stroom aan data is de nieuwe heilige, en het gedrag van de gelovige blijkt vandaag nog steeds te bestaan.”

We dragen ons eigen denkvermogen en onze autonomie nog steeds af aan een externe, hogere macht en de vraag is dan ook of die hogere macht, de data, het wel echt beter weet dan een denkend mens. Religie wordt ook gebruikt als de middel tot het vormen van identiteit en groepsvorming. “Het werk begint hiermee. Je ziet massa’s mensen ergens op afkomen. Massa’s pelgrims. Of ze nu op de Klaagmuur afkomen of dat ze zich laten onderdompelen in de Jordaanrivier, of dat ze massaal naar een dance event gaan. Het zijn altijd grote groepen, die allemaal behoefte hebben aan die samenhang. En aan zingeving. De belofte van de religie is het eeuwige leven. Dat is ook waar de mensheid de grootse moeite mee heeft. Bij het dataïsme is de eeuwige roem de grote belofte.”

The Believers heeft niet voor niets een andere vorm van die van de statische fotografische beelden. Geert van Kesteren kon zijn verhaal niet kwijt in stilstaande beelden, die volgens hem snel uit de context kunnen worden gehaald. “Ik ben met mijn partner Noa gaan experimenteren met video. Het mooie is van videobeelden is dat ze eigenlijk bewegende foto’s zijn. Als je een shot van een minuut maakt zit er altijd wel een decisive moment tussen. Dus ik vind video een sterke vorm van fotografie. Ik kan er veel beter verhalen mee vertellen. Ik zie in mijn hele carrière dat ik steeds weer nieuwe stappen zet.”

Lees verder over het project van Geert van Kesteren en over zijn voorgaande projecten Why Mister, Why? en Baghdad Calling in het komende nummer (7) van Pf dat tijdens BredaPhoto verschijnt.

Onder de titel TO INFINITY AND BEYOND onderzoekt de 8ste editie van BredaPhoto Festival in 2018 wat de impact is van de almaar voortrazende wetenschap. Brengt die louter vooruitgang? Of openen we een doos van Pandora vol met nare verrassingen?

BredaPhoto Festival | 5 sep – 21 okt 2018

Geert van Kesteren