terug

Fraude bij Pictoright

Pictoright laat middels een bericht weten dat de organisatie te maken heeft met fraude. Over een periode van iets meer dan drie jaar zijn onterechte betalingen gedaan aan niet bij Pictoright aangesloten personen voor een bedrag van ruim 300.000 euro.
De redactie van Pf ontving van Pictoright het volgende bericht:
Met dit bericht wil ik u op de hoogte brengen van een vervelende gebeurtenis die zich bij Pictoright heeft voorgedaan. Onlangs is geconstateerd dat een medewerker gedurende geruime tijd fraude heeft gepleegd. Deze medewerker is inmiddels ontslagen en er is aangifte bij de politie gedaan. Het is uiterst betreurenswaardig dat deze fraude heeft plaatsgevonden. We hebben inmiddels maatregelen genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Uiteraard zal de schade zoveel mogelijk worden verhaald.
Gebleken is dat de betrokken medewerker frauduleuze en onjuiste informatie in het administratieve systeem heeft toegevoegd. Hierdoor zijn er over een periode van iets meer dan drie jaar onterechte betalingen gedaan aan niet bij Pictoright aangesloten personen voor een bedrag van ruim € 300.000.
Inmiddels is ook duidelijk dat uw individuele gegevens en informatie m.b.t. uw rechtenvergoedingen in onze systemen ongewijzigd zijn gebleven. De komende repartities/uitbetalingen aan u en andere aangeslotenen kunnen dan ook gewoon doorgang vinden.
Wat betreft de betalingen door Pictoright: De na-repartitie collectieve rechten is deze week uitbetaald. De repartities individuele rechten en volgrechten staan voor mei gepland.
Voor meer informatie verwijs ik u naar het persbericht op onze website. Mede omdat het onderzoek op dit moment nog loopt kunnen wij u op dit moment niet meer informatie verschaffen. Ik hoop dat ik u op dit moment hiermee voldoende heb ingelicht over deze vervelende situatie. Wij houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Vincent van den Eijnde
Directeur Pictoright