terug

Fotomanifestatie Enschede nadruk op sociale cirkels

Van 2 oktober tot en met 9 november 2019 is het weer tijd voor hét tweejaarlijkse fotofestival van het Oosten: de Fotomanifestatie Enschede. De stad zal dan in het teken staan van de hedendaagse Nederlandse fotografie. In verschillende toonaangevende kunstruimtes, waaronder het Rijksmuseum Twenthe, Concordia en Tetem, worden tentoonstellingen georganiseerd met werk van topfotografen. Daarnaast is er ook een breed randprogramma georganiseerd, waar met aanvullende exposities, lezingen en workshops extra verdieping wordt opgezocht.

Thema 2019

Het thema van deze editie is ‘Inner Circles‘. Het festival legt de focus op de verschillende (sociale) cirkels waar we ons als mens in bewegen. Die kringen zijn niet allemaal van hetzelfde formaat en zijn bovendien veranderlijk van aard. Zo kun je de eigen, persoonlijke belevingswereld zien als een kleine cirkel. Grotere cirkels zijn een vriendenkring, een subcultuur of zelfs hele bevolkingsgroepen. Soms lijkt het als buitenstaander onmogelijk om bij een kringetje naar binnen te turen. Dat maakt ons des te nieuwsgieriger naar wat er zich daar afspeelt.

Er is een constante wisselwerking tussen ons individuele zelf en de ander. Door ons te verhouden tot anderen om ons heen leren we onszelf beter kennen. De geselecteerde fotografen, van wie tijdens de Fotomanifestatie werk is te zien, geven ons elk op hun eigen manier een inkijk in een andere kring.

© Eddo Hartmann, Trolley Bus

Wat is er te zien?

Fotograaf Eddo Hartmann reisde voor zijn project ‘Setting The Stage’, dat tijdens de Fotomanifestatie Enschede in het Rijksmuseum Twenthe is te bekijken, vier keer af naar Noord-Korea. Gefascineerd door het eenzijdige beeld dat men van dit land heeft, portretteerde hij daar de mensen en de imposante architectuur van het land. In het Rijksmuseum Twenthe vind je ook het werk van een andere bekende, Nederlandse fotograaf: Kadir van Lohuizen. Kadir heeft in de laatste anderhalf jaar de gevolgen proberen vast te leggen van het stijgen van de zeespiegel door de klimaatverandering. In zijn fotoreportage ‘Where Will We Go’ tracht Lohuizen te tonen dat klimaatverandering nu al het bestaan van veel mensen bedreigt.

© Jan Hoek

In de tentoonstellingsruimte van Concordia zijn de spannende, geënsceneerde foto’s van Sylvie Zijlmanste zien. De beelden uit ‘What Goes Up’ zijn gebaseerd op gebeurtenissen die het leven van veel mensen overhoop gooien en uiteindelijk de levens van velen een onontkoombare wending geven. Fotogalerie Objektief toont een bijzonder project van fotograaf Jan Hoek, modeontwerper Duran Lantink en een Zuid-Afrikaanse transgender sekswerkorganisatie. Zij bundelden hun krachten voor ‘Sistaaz of the Castle’: een project over en met een groep vrouwen uit Kaapstad die naast sekswerker en transseksueel ook klaar zijn om de wereld te veroveren als fashion icons.

Voor de tentoonstelling ‘Slide to Unlock’ in Tetem heeft Sjoerd Knibbeleronderzoek gedaan naar onze relatie met- en de invloed van tablets en smartphones op de ontwikkeling van onze beeldtaal. Hij ontwikkelde een hedendaagse fotografische techniek voor het maken van fotogrammen. De tentoonstelling vormt een weerslag van dit artistieke onderzoek. In galerie Beeld & Aambeeld is het werk te bekijken van documentaire fotograaf Chris de Bode. Door oorlog, honger of natuurrampen, worden miljoenen mensen van hun veilige thuis verdreven. Chris de Bode reist al jaren naar de plekken waar mensen terecht zijn gekomen nadat zij huis en haard hebben verlaten en heeft hij geprobeerd hun situatie in beeld te brengen in de expositie ‘Never the Less’.

© Sjoerd Knibbeler

Lokale fotograaf Paul Hajenius presenteert in Boekhandel Broekhuis ‘Geachte Afwezige’. Een poëtische presentatie waarin hij het thema ‘Inner Circles’ onderzoekt aan de hand van zijn eigen fotografie. In het Arendsmanhuis laat Linsey Kuijperstwee afzonderlijke series zien, waarvoor zij twee individuen een tijd volgde. In ‘Charlotte’ laat de fotograaf zien hoe het is om op te groeien in een gezin met zes kinderen, waar weinig te besteden is en de moeder hard moet werken om de boel draaiende te houden. De serie ‘Emily Salvia’ gaat over de jonge Luuk, die naast zijn studie ook een actieve drag queen is.

Meer over het programma is te vinden op de website:

www.fotomanifestatie-enschede.nl

De Fotomanifestatie Enschede is een initiatief van Fotogalerie Objektief.

De openingstijden van Fotogalerie Objektief zijn: woensdag t/m zaterdag van 12.30 tot 17.00 uur