terug

Foto-expositie Amstelland in WTC Amsterdam

Met de komst van nieuwe bewoners verandert de inrichting van veel ‘buitengebieden’ van Nederland. Waar voorheen voornamelijk boeren hun koeien lieten grazen, breidt de verstedelijking zich uit naar deze gebieden. Zo ook in Amstelland: het gebied rond de rivier de Amstel onder de rook van Amsterdam. Een open en groen gebied met in het hart de Ronde Hoep-polder.

© Sandra Hazenberg

In Amstelland strijkt een nieuwe generatie neer die andere keuzes maakt dan de oorspronkelijke bewoners wat comfort en levensstijl betreft, en die zich het gebied langzaamaan toe-eigent. Zo worden grote, dure villa’s gebouwd met aangelegde en keurig onderhouden tuinen. De fotoserie ‘De Ronde Hoep in beweging’ laat zien hoe ‘nieuw’ zich naast ‘oorspronkelijk’ ontwikkelt en wat de invloed is op de inrichting en het gebruik van landschap en omgeving. Het verhaal speelt zich af in het Amstelland, maar eenzelfde ontwikkeling vindt plaats door heel Nederland heen. De observerende beelden nemen je mee naar het gebied en leggen vast hoe mensen zich tot elkaar en het landschap verhouden.

In de Ronde Hoep zijn ontwikkelingen gaande die nauw aansluiten bij de actualiteit. Vorig jaar is na veel ophef van bewoners en onder druk van de gemeenteraad van Ouder-Amstel besloten dat het plan meer dan 10.000 bomen te kappen in de Ronde Hoep-polder in het kader van de huidige verbreding van de snelweg A9 en de aanleg van een nieuw tankstation, geen doorgang zal vinden. De Ronde Hoep-polder is aangewezen als calamiteitengebied. Door de klimaatverandering zullen de weersomstandigheden heftiger worden en zal onder meer de neerslag toenemen. Als het waterpeil in de Amstel te hoog wordt, zal de Ronde Hoep-polder gebruikt worden om het water op te vangen. De polder zal dan vol water lopen en kleine dijkjes (die er overigens nog niet zijn…) moeten de huidige bewoners dan beschermen.

De tentoonstelling loopt vanaf 10 juni tot 31 augustus 2021. Locatie: WTC Amsterdam, de corridor onder het Zuidplein. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur. Gratis toegankelijk. Corona-proef.