terug

expositie IMPACT in het Rietveldpaviljoen Amersfoort

Het nieuwe jaar gaat in het Rietveldpaviljoen van start met de expositie IMPACT – photos that matter. Van donderdag 21 januari tot en met zondag 28 maart 2021 vindt de expositie IMPACT – photos that matter plaats in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort. De expositie gaat over het werk van fotografen en beeldende kunstenaars die op een indringende manier aandacht vragen voor bepaalde maatschappelijke situaties en die vaak ook hopen dat er door hun bijdrage verandering in gang wordt gebracht.

 

© Pauli Gerritsen

Wat is het verhaal achter de foto die we op de voorpagina van een nieuwssite of krant zien? En wat is de invloed van de maker ervan op onze beeldvorming? Hoe kan een foto ons zo raken dat we het beeld vele jaren later nog helder op ons netvlies hebben?

IMPACT
In het Rietveldpaviljoen laten fotografen en beeldend kunstenaars beelden zien die zij met nadruk (‘this matters!’) willen laten zien. Vaak met de bedoeling om schrijnende situaties onder de aandacht te brengen. Soms om de geportretteerde een hart onder de riem te steken of om geld te genereren voor het oplossen van een probleemsituatie. Maar altijd om te voorkomen dat de gefotografeerde situatie of mens in de vergetelheid verdwijnt. Altijd om ‘impact’ te weeg te brengen.

Prijswinnende fotografen
Er is werk te zien van prijswinnende fotografen als Cynthia Boll, llvy Njiokiktjien en Sandra Minten. Ook zijn er fotoseries te zien van bevlogen Amersfoortse fotografen Pauli Gerritsen, Jaco Klamer en Annemiek van der Kuil. En van de Balinese Rudi Waisnawa.

Cynthia Boll wil met haar fotoserie over de zinkende stad Jakarta mensen bewust maken van bodemdaling. Zonder actie zal over 20 tot 30 jaar een derde van Jakarta onder water komen te staan, waardoor miljoenen levens worden bedreigd.

llvy Njiokiktjien volgt al 12 jaar Zuid-Afrikaanse jongeren die zijn geboren in de periode rondom de afschaffing van de apartheid, de zogenaamde Born Free generatie. Zij vraagt zich af hoe het leven van jongeren die geboren zijn in ‘vrijheid’ eruit ziet. Vrijheid op papier, want de sporen van apartheid zijn nog lang niet uitgewist.

NederlandsIndië
Ook NederlandsIndië heeft een plaats in deze expositie. Met impactvolle foto’s over de oorlog en de emigratie van NederlandsIndië naar Nederland. Er wordt een diversiteit aan familiefoto’s met ‘poesaka’s’ (tastbare herinneringen) en de derde generatie in Nederland geboren mensen met Indische roots getoond.

Nevenprogramma
De expositie nodigt uit tot gesprek, tot het uitdiepen van de vraag hoe de kracht van een foto kan worden vergroot. Dit gebeurt in een goed gevuld nevenprogramma op de donderdagavonden en in de weekenden. Meer informatie hierover is te vinden op de website 033fotostad.com. Tot slot haakt Theater De Lieve Vrouw aan met Movies that matter op de maandagavonden.

Het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8 te Amersfoort, is geopend op donderdag van 12.00 uur tot 21.00 uur en van vrijdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur.  De entree bedraagt € 3,50. In verband met de corona-maatregelen moeten bezoekers via de website 033fotostad.com vooraf een tijdslot reserveren.