terug

DUPHO ageert tegen Persgroep

CGLGAIZWYAIVpBG
Dupho is fel gekant tegen het eenzijdig opleggen van de nieuwe leveringsvoorwaarden van de Persgroep, eigenaar van onder andere Volkskrant, AD, Trouw en Parool. In de nieuwe voorwaarden, die per 1 juni zouden moeten gelden, wordt onder meer gesteld dat de Persgroep zonder verdere vergoeding artikelen en foto’s mogen doorplaatsen in hun andere bladen en ook via Blendle. Daartegenover wil de Persgroep een tariefsverhoging van slechts 5% doorvoeren.
Peter van den Doel, directeur van Dupho: ”Wij zijn er fel op tegen dat de voorwaarden eenzijdig worden opgelegd. Ze gaan morrelen aan het auteursrecht, net zoals destijds Sanoma. De Persgroep wil veel meer van de freelancer vragen en wil daar minder rechten tegenover stellen. Ik vind dat een bijzonder slechte zaak voor de fotografen. De Persgroep is dermate groot dat hun nieuwe voorwaarde een enorme impact heeft. Wij willen dat de Persgroep in onderhandeling treedt met de freelancers en niet uitgaat van een eenzijdige overeenkomst.”
De NVJ is vandaag, 1 juni 2015, samen met DuPho en Platform Makers een Twitter actie begonnen tegen de Persgroep. Er wordt opgeroepen om de hashtags #D-Day #Auteursrecht te gebruiken. Vandaag worden er ook kamervragen gesteld door D66 Kamerlid Kees Verhoeven. Verhoeven wil weten of het eenzijdig aanpassen van de inkoopvoorwaarden door De Persgroep strookt met het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht.
Rosa Garcia López, Secretaris Freelancers & NVF, heeft op 29 mei een brief gestuurd naar de Persgroep waarin ze haar ongenoegen uit over de gang van zaken. “Het auteursrecht van de zelfstandige is volledig uitgehold. Sterker nog, door de belemmering om voor concurrenten te schrijven over onderwerpen die ook aan de Persgroep worden geleverd, tast De Persgroep de zelfstandigheid en het ondernemerschap van de zelfstandige (foto)journalist in de kern aan. De positie van de maker wordt door deze algemene voorwaarden verre van versterkt.”
De brief met de kamervragen is te lezen op een Tweet van Kees Verhoeven. Daarin wordt gevraagd of het ministerie bekend is met het feit dat de voorwaarden tevens concurrentiebedingen bevat, en of de journalist/fotograaf niet moet meeprofiteren van verdere uitbating van zijn producten. Tevens wordt er een laatste en niet onbelangrijke vraag gesteld of deze concentratie van macht niet een gevaar is voor de vrije democratie.
Twitter #auteursrechten
http://www.dupho.nl/nieuws/320-nvj-bindt-strijd-aan-met-inkoopvoorwaarden-persgroep-2
https://www.nvj.nl/nieuws/journalisten-starten-twitter-actie-d-day-auteursrecht
https://www.nvj.nl/uploads/bestanden/Brief_De_Persgroep_29_mei.pdf
https://www.villamedia.nl/artikel/persgroep-koopt-doorplaatsingen-freelancers-af