terug

Debat Platform Fotografie Nederland in Naarden

Pf Magazine organiseert in samenwerking met FotoFestival Naarden een debat over een eigen plek voor de professionele fotografie in Nederland: Platform Fotografie Nederland.

Aanleiding is het bericht dat de directeuren van zeven fotografie-instellingen in gesprek willen met cultuurminister Ingrid van Engelshoven. Ze missen in het recent uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur een eigen plek voor de professionele fotografie in een wereld waarin beeldcommunicatie, en met name fotografie, is doorgedrongen tot in alle haarvaten van de samenleving. Er is een behoefte aan een Platform Fotografie Nederland, dat kan functioneren als ideeënbron, netwerkplaats, pleitbezorger en aanspreekpunt.

“De Raad voor Cultuur onderscheidt in haar advies verschillende disciplines binnen de kunst en cultuur. Daarin wordt het Nederlands Fotomuseum genoemd, als hoeder van de nationale fotocollectie, maar verder blijft de fotografie als discipline vrijwel onbelicht. Dat is onterecht”, schrijven de directeuren in een brief aan de minister. De fotografie, zo stellen zij, neemt binnen de beeldcultuur een specifieke plek in: “De kracht van het stilstaande beeld in de visuele communicatie is gegroeid, zowel binnen de kunsten als daarbuiten. In de media, in de wetenschap, het onderwijs, en als middel van individuele expressie, is fotografie het meest gebruikte medium. Fotografie vertaalt moeilijk te duiden maatschappelijke verschijnselen naar concrete beelden, prikkelt mensen de eigen rol daarin te onderkennen en draagt bij aan hun visuele geletterdheid. Fotografie bevordert een maatschappelijke dialoog die wezenlijk anders is dan op basis van taal alleen.”

Daarom is er volgens de directeuren behoefte aan een stevige infrastructuur voor fotografie. Zij werken aan de oprichting van het Platform Fotografie Nederland, dat is bedoeld als ideeënbron, netwerkplaats, pleitbezorger en aanspreekpunt. “Maar de duurzame bestendigheid van een betekenisvol beleid vraagt ook om een gericht beleid van uw ministerie. Beleid dat ontwikkelingen van onderop versterkt en dat wordt ontwikkeld samen met instellingen die zich professioneel met fotografie bezighouden. Juist zij kunnen de overheid en ondersteunende fondsen van inhoudelijke kennis en advies voorzien”, zo besluiten zij de brief.

De ondertekenaars van de brief zijn:
Theo Andriessen, zakelijk directeur BredaPhoto
Lars Boering, directeur World Press Photo
Birgit Donker, directeur Nederlands Fotomuseum
Suzanne Henning, directeur DuPho
Kees van der Meiden, directeur Noorderlicht | Huis van de Fotografie
Femke Rotteveel, directeur FOTODOK
Bas Vroege, directeur Paradox

Het debat zal geleid worden door Ton Hendriks, hoofdredacteur van Pf. Hij zal in debat gaan met de ondertekenaars: Lars Boering, directeur World Press Photo, Kees van der Meiden, directeur Noorderlicht, Bas Vroege, directeur Paradox, Femke Rotteveel, directeur Fotodok, Theo Andriessen, zakelijk directeur BredaPhoto, Birgit Donker, directeur Nederlands Fotomuseum en Suzanne Henning, directeur DuPho.

Datum: 12 juni, 15.00

Plaats:Cultureel Podium DeMess, Adriaan Dortsmanplein 1b, Naarden-Vesting

toegang gratis