terug

De Ronde Hoep in beweging in Gemeentehuis Ouder-Amstel

In het Gemeentehuis Ouder-Amstel (in Ouderkerk aan de Amstel) is de komende maanden een documentaire fototentoonstelling te zien over de invloed van de komst van nieuwe bewoners in Amstelland.

RH expo PdZ – Hazenberg 3

Met de komst van nieuwe bewoners verandert de inrichting van veel ‘buitengebieden’ van Nederland. Waar voorheen voornamelijk boeren hun koeien lieten grazen, breidt de verstedelijking zich uit naar deze ruimten. Zo ook in Amstelland: het open en groene gebied onder de rook van Amsterdam rond de rivier de Amstel, met in het hart de Ronde Hoep-polder.

RH expo PdZ – Hazenberg 1

In Amstelland strijkt een nieuwe generatie neer die andere keuzes maakt dan de oorspronkelijke bewoners wat comfort en levensstijl betreft. De nieuwe bewoners eigenen zich langzaam het landschap toe met de bouw van grote, dure villa’s met aangelegde en keurig onderhouden tuinen. De fotoserie laat zien hoe ‘nieuw’ zich naast ‘oorspronkelijk’ ontwikkelt en wat de invloed is op de inrichting en het gebruik van de omgeving.

In de Ronde Hoep zijn ontwikkelingen gaande die nauw aansluiten bij de actualiteit.

  • Onlangs is na veel ophef van bewoners en onder druk van de gemeenteraad van Ouder-Amstel besloten dat het plan meer dan 10.000 bomen te kappen in de Ronde Hoep-polder in het kader van de huidige verbreding van de snelweg A9 en de aanleg van een nieuw tankstation, geen doorgang zal vinden.
  • De Ronde Hoep-polder is aangewezen als calamiteitengebied. Door de klimaatverandering zullen de weersomstandigheden heftiger worden en zal onder meer de neerslag toenemen. Als het waterpeil in de Amstel te hoog wordt, zal de Ronde Hoep-polder gebruikt worden om het water op te vangen. De polder zal dan vol water lopen en kleine dijkjes (die er overigens nog niet zijn…) moeten de huidige bewoners dan beschermen.
  • Het verhaal speelt zich af in het Amstelland, maar eenzelfde ontwikkeling vindt plaats door heel Nederland heen.

De tentoonstelling loopt vanaf 26 juni t/m 13 augustus 2020.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur. Gratis toegankelijk.

www.cultuurplatformouder-amstel.nl