terug

Veel categorieën bij de Zilveren Camera

Je kunt nu inzenden voor de Zilveren Camera van 2018

De wedstrijd staat open voor beroepsfotografen met de Nederlandse nationaliteit (woonachtig in of buiten Nederland) en voor buitenlandse fotografen die in Nederland werken en wonen. Ook beroepsfotografen die niet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging kunnen deelnemen. Er kan alleen digitaal via deze website ingezonden worden tot en met 2 januari 2019.

Het beeldmateriaal moet in 2018 zijn gemaakt. Reportages/series waarmee al eerder is gestart en die (pas) in 2018 zijn afgerond kunnen ook worden ingezonden: vermeld dit nadrukkelijk bij de inzending.

Inzenden kan voor de Canon Zilveren Camera en voor de Prijs voor Storytelling. Beide prijzen hebben eigen wedstrijdvoorwaarden.

foto: Chris Keulen, winnaar van de ZC 2017

Categorieën

De Canon Zilveren Camera kent een groot aantal categorieën, zowel voor enkele foto’s als voor series. Je kan je foto(‘s) maar voor 1 categorie inzenden. Dankzij onze samenwerking met NSP wordt de categorie ‘Sport Enkel’ dit jaar de NSP/ Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar.

Nieuws internationaal (enkel en serie)
Foto’s en series die verslagleggen van gebeurtenissen in het afgelopen jaar in het buitenland die zowel internationaal als nationaal nieuwswaardig waren

Nieuws nationaal (enkel en serie)
Enkele foto’s en series die verslagleggen van gebeurtenissen in het afgelopen jaar in het binnenland die nationaal nieuwswaardig waren

Nieuws regio (enkel en serie)
Enkele foto’s en series die verslagleggen van gebeurtenissen in het afgelopen jaar in het binnenland die regionaal nieuwswaardig waren

Documentair nationaal, serie
Verhalende fotografie functionerend als zelfstandige reportage, over belangwekkende binnenlandse gebeurtenissen, situaties of omstandigheden, al dan niet met actuele nieuwswaarde.

Documentair internationaal, serie
Verhalende fotografie, functionerend als zelfstandige reportage over belangwekkende buitenlandse gebeurtenissen, situaties of omstandigheden al dan niet met actuele nieuwswaarde.

Personen in het nieuws (enkel en serie)
Enkele foto’s en series over personen die figureerden in gebeurtenissen in het afgelopen jaar in binnen- en buitenland die nieuwswaardig waren

Politiek (enkel en serie)
Enkele foto’s en series die verslagleggen van gebeurtenissen, situaties of omstandigheden binnen de Nederlandse politiek van het afgelopen jaar.

Sport (serie)
Series die verslagleggen van alle voor Nederland relevante vormen van sportbeoefening; zowel achtergrondverhalen als beelden met een actuele nieuwswaarde in het afgelopen jaar.

NSP/ Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar (enkel)
Enkele foto’s die verslaggen van alle voor Nederland relevante vormen van sportbeoefening; zowel achtergrondverhalen als beelden met een actuele nieuwswaarde in het afgelopen jaar.

Kunst, Cultuur en Entertainment (enkel en serie)
Enkele foto’s en series die verslagleggen van voor Nederland relevante culturele uitingen, kunstuitvoeringen en -presentaties en van de wereld van entertainment, mode, media en lifestyle, relevant in het afgelopen jaar.

Canon Zilveren Camera
De foto of serie die in de ogen van de jury zowel fotografisch als in journalistiek opzicht het afgelopen jaar het best vertegenwoordigt.

Prijzen

Fotografen die inzenden voor de Zilveren Camera kunnen bij hun inzending aangeven of ze tevens willen meedingen naar diverse bijzondere prijzen die worden toegekend.

Canon Zilveren Camera
De foto of serie die in de ogen van de jury zowel fotografisch als in journalistiek opzicht het afgelopen jaar het best vertegenwoordigt.

Prijs voor Storytelling
Multimediale projecten die buiten de categorieën van de Zilveren Camera vallen, kunnen ingestuurd worden voor de Prijs voor Storytelling. Hiervoor geldt een aparte inzendprocedure.

De jury van de Prijs voor Storytelling reikt dit jaar voor de tweede keer drie prijzen uit voor deze wedstrijd. De prijs hoopt ruimte te scheppen voor nieuwe ontwikkelingen in de fotojournalistiek en documentaire fotografie.

”De winnaar is bij voorkeur een pionier: iemand die verhaal, vorm en techniek het sterkst combineert, en daarmee nieuwe wegen voor het vertellen van maatschappelijk relevante verhalen met fotografie opent, zowel in vorm als qua publieksbereik.”

De wedstrijd staat open voor Nederlandse beroepsfotografen en fotografiestudenten en voor buitenlandse beroepsfotografen en fotografiestudenten die in Nederland wonen en werken of studeren. Ook beroepsfotografen die niet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging kunnen deelnemen. Er geldt geen leeftijdsgrens.

De jury kent een hoofdprijs toe, bestaande uit een geldprijs van € 5.000 en twee nominaties. De drie projecten worden (deels) getoond in Museum Hilversum als onderdeel van de Zilveren Camera expositie en worden opgenomen in het Zilveren Camera jaarboek.

NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar
We zijn een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Sport Pers. Vanaf nu heet onze categorie sport enkel: de NSP/Zilveren Camera sportfoto van het Jaar. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Paul Peters Fotoprijs
Voor de Paul Peters Fotoprijs voor sociaal geëngageerde fotografie komen series en reportages van minimaal vijf foto’s in aanmerking, vergezeld van een toelichting van maximaal 200 woorden. Bij het inzenden van het werk via de inzendmodule dienen deelnemers aan te geven naar deze prijs te willen meedingen.

Zilveren Camera Publieksprijs
Dit jaar starten we met een nieuwe publieksprijs. In het verleden waren er al eens jaren met andersoortige publieksprijzen, dit jaar hebben we er een jury voor in het leven geroepen. Humberto Tan, Birgit Donker en Sanne Donders kiezen uit de shortlists van de diverse categorieën 10 foto’s of series die naar hun smaak en oordeel voor een breed publiek toegankelijk zijn. Op deze 10 foto’s kan gedurende de expositie-periode door het publiek gestemd worden en de winnaar krijgt in het afsluitende weekend feestelijk €1.500,- aan waardebonnen te besteden bij onze nieuwe sponsor CameraNU. Ook worden er 10 Canon waardebonnen á €300,- verloot onder de stemmers die hun email-adres hebben achtergelaten.

Voor meer informatie https://www.zilverencamera.nl