terug

BREDAPHOTO FESTIVAL 2018

 

 

BredaPhoto Festival – het grootste fotofestival van de benelux – vindt plaats van 5 september t/m 21 oktober. Meer dan vijfenvijftig gevestigde namen en toptalenten exposeren op vijftien binnen- en buitenlocaties in het historische centrum van Breda en het hippe Belcrum gebied. Het thema van de achtste editie ‘To Infinity and Beyond’ gaat over de invloed van de almaar voortrazende wetenschap. Brengt die louter vooruitgang of openen we een doos van Pandora vol nare verrassingen?

 

Door technologische vooruitgang krijgen we steeds meer invloed op de wereld waarin wij leven. We verslaan dodelijke ziektes met gen­ therapie, gaan veroudering tegen, bouwen robots die ons al het werk uit handen nemen, maken computers die slimmer zijn dan wijzelf en vinden oplossingen voor klimaatverandering. BredaPhoto nodigt fotografen uit om hun licht te laten schijnen op de wereld van vandaag en die van morgen – hoe ziet de toekomst eruit? In deze brochure bereiden we je vast voor op het thema van BredaPhoto 2018.

Doorbraak na doorbraak

Al zolang er mensen op aarde rondlopen, veranderen zij de wereld ingrijpend. Toen we duizenden jaren geleden voedsel gingen verbouwen, duurde het niet lang voordat we zaden en vruchten kruisten om ze lekkerder, groter en beter bestand tegen ziektes te maken. Leg een maïskolf, graanhalm of wortel naast het ‘origineel’ en je herkent hem niet terug.

We domesticeerden wilde wolven en kruisten ze tot onze hedendaagse soorten: van pekinees tot herders­ hond. Rivieren werden verlegd, zeeën ingepolderd en bergen doorboord met kilometerslange tunnels. Met medicijnen overwonnen we ziektes die vroeger miljoenen mensen het leven kostten.

Onze greep op de wereld neemt almaar toe, dankzij recente doorbraken in het onderzoek naar de bouw­ stenen van ons leven, automatisering en kunstmatige intelligentie. Optimistische wetenschappers voor­spellen dat kanker, malaria en zelfs veroudering problemen zijn die zij kunnen verhelpen. Steeds snellere en slimmere computers helpen ons complexe vraag­ stukken te kraken en nemen ons werk uit handen.

Vroeger richtten we ons tot goden om ziektes, honger en catastrofes af te wenden. Nu dringt het besef door dat wijzelf de belangrijkste kracht zijn die het leven op aarde beïnvloedt (en bedreigt). Sommige mensen zeggen zelfs dat we in heel een nieuw geologisch tijdvak leven: het antropoceen, ofwel het tijdperk van de mens als belangrijkste veroorzaker van veranderingen op aarde, met alle gevolgen van dien.

Wie heeft het voor het zeggen?

BredaPhoto wil weten wat de fantastische mogelijk­ heden zijn van de almaar voortrazende wetenschap. Brengt die louter vooruitgang? Of openen we een doos van Pandora vol met nare verrassingen? Wat als robots bijvoorbeeld ons leven vergemakkelijken, maar zoveel banen doen verdwijnen dat de samenleving door grote werkloosheid een stuk ongelijker wordt?

En is er het risico dat ook terroristen leren knutselen met genetisch materiaal? Een hoge inlichtingenbeambte in de Verenigde Staten noemde die techniek al een ‘potentieel massavernietigingswapen’.

Technologische vooruitgang leidt onvermijdelijk tot vragen over zeggenschap. Want wie beoordeelt
de kansen en risico’s van nieuwe vindingen die ons allemaal raken, en wie controleert wat daar vervolgens mee gebeurt? Mogen wetenschappers in dienst van universiteiten of bedrijven, of CEO’s in Silicon Valley naar eigen inzicht beslissen wat goed voor ons is, of is daarop onafhankelijke, democratische controle nodig?

Fotografie is hét medium om in beeld te brengen hoe technologische vooruitgang onze wereld ingrijpend verandert. Fotografen tonen de kansen, de gevaren en de dilemma’s. Zij nemen de ruimte om te laten zien wat zich voor onze ogen afspeelt, maar durven misschien ook wel een voorzichtige voorspelling te doen van wat ons staat te wachten.

 

Yoshikatsu Fujii Hiroshima Graph 12