terug

Beurs voor fotoprojecten over natuur

Stichting Oog op de Natuur biedt fotografen ook dit jaar de kans een foto- of multimediaproject te realiseren over de natuur of de relatie tussen mens en natuur. Er zijn vijf beurzen beschikbaar met een waarde van 5.000 tot 15.000 euro per beurs. De inschrijving via oogopdenatuur.nl is gestart op 9 januari en loopt tot en met 31 maart 2023.

© Rogier Alleblas, Modern Times nike air 05 4153

Beeldverhalen met impact

Oog op de Natuur ondersteunt fotografen en beeldmakers bij het maken van verhalen over de natuur. “Beeld, in het bijzonder fotografie, is een krachtig instrument om mensen bewust te maken van de schoonheid, de waarde en de kwetsbaarheid van de natuur en de rol die de mens daarin speelt”, aldus Theo Bosboom, coördinator van de stichting.

Fotoprojecten die op professionele wijze de schoonheid, de waarde of de kwetsbaarheid van de natuur laten zien komen voor een beurs in aanmerking. Het kan daarbij gaan over actuele en urgente problemen maar ook een originele blik op dieren, planten of natuurgebieden kan worden gesteund. De projecten mogen journalistiek, documentair, kunstzinnig of multidisciplinair van aard zijn. Bij de selectie let de toekenningscommissie, bestaande uit Aart Aarsbergen, Diana Bokje, Theo Bosboom, Bart Siebelink en Jeroen Toirkens, vooral op de kracht van de boodschap, de beoogde impact die het project kan hebben en de kwaliteit van de fotografie.

Speciaal thema: Droogte

Nieuw dit jaar is de introductie van een thema voor een van de beurzen. Oog op de Natuur vraagt hiermee aandacht voor een actueel, urgent onderwerp en roept fotografen op om projecten in te dienen die dit onderwerp in beeld weet te vatten. Dit jaar is het thema Droogte. De afgelopen jaren hebben we steeds vaker te maken met droge periodes en lagere waterstanden in de bodem en rivieren. De gevolgen hiervan voor de natuur en biodiversiteit zijn duidelijk zichtbaar. Minimaal een van de vijf beurzen zal gaan naar een project dat gaat over de oorzaken en/of de gevolgen van droogte en verdroging.

Webinar

Op 25 januari organiseert Oog op de Natuur een webinar. Fotograaf Jeroen Toirkens zal een presentatie verzorgen over visuele storytelling binnen fotografie projecten. Theo Bosboom, coördinator van Oog op de Natuur, zal een toelichting gegeven op de beurzen en op ‘Droogte’, het speciale thema van 2023.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de stichting, de beurzen, de eerder ondersteunde projecten en het webinar op oogopdenatuur.nl.