terug

Noël van Dooren

Noël van Dooren is landschapsarchitect en lector Duurzame Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s bij Van Hall Larenstein.