terug

Bijeenkomst ‘Met de BGT eenvoudig je beheerkaart(en) op orde’,

Wanneer:
5 juni 2018 @ 13:30 – 17:00 Europe/Amsterdam Tijdzone
2018-06-05T13:30:00+02:00
2018-06-05T17:00:00+02:00
Waar:
gemeentehuis Rotterdam
Kosten:
gemeentelijke leden Stadswerk/VNG gratis / overige leden € 35,00 / niet-leden € 225,00

Highlights
Sandra Leijten van VNG realisatie (voorheen KING) vertelt over de bijeenkomstenreeks.
“Om minimaal drie redenen is het interessant om de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT te optimaliseren. Door de komst van de BGT kan de informatie-uitwisseling beter worden ingericht, waardoor beheerders meer tijd over houden om daadwerkelijk bezig te zijn met het beheer. Doordat de informatie beter up-to-date kan worden gehouden, kunnen beheerders ook het toenemend aantal vragen van buiten het eigen vakgebied (over de Omgevingswet, 3D-toepassingen, werken met BIM, urban dataplatform en het nationaal wegenbestand etc.) met de spreekwoordelijke druk op de knop beantwoorden. Derde reden is de Smart City ontwikkeling. Deze toepassingen vragen veel digitaal beschikbare informatie. Deze moet hiervoor gestandaardiseerd (IMBOR) en digitaal beschikbaar zijn. In de bijeenkomstenreeks geven VNG realisatie en de gastgemeenten u handvatten om de uitwisseling BOR en BGT te optimaliseren.”

Achtergrond
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een landelijk beschikbare uniforme basiskaart. De komst van de BGT zorgt ervoor dat de beheerder openbare ruimte zich niet meer primair hoeft bezig te houden met het bijhouden van een basiskaart en dus meer tijd heeft om zich te richten op zijn kerntaken, zoals plannen en begroten, periodiek onderhoud en risicomanagement. Deze kerntaken kunnen door de komst van de BGT ook nog eens effectiever en efficiënter worden uitgevoerd. Omdat zowel gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat als waterschappen gebruik maken van de BGT voor het beheren van hun openbare ruimte, kan beheerinformatie bovendien eenvoudiger tussen verschillende organisaties worden uitgewisseld.

Doel bijeenkomsten
Om deze eenvoudige uitwisseling van beheerinformatie tussen organisaties te bereiken moet de informatie-uitwisseling tussen Beheren van de Openbare Ruimte (BOR) en BGT binnen de gemeente worden geoptimaliseerd en ook werkprocessen op een samenhangende wijze worden vormgegeven. VNG realisatie heeft een aanpak ontwikkeld om gemeenten hierbij te helpen. Deze aanpak sluit naadloos aan op het realisatietraject voor het gemeentelijke streefbeeld van één geïntegreerde objectenregistratie.

Deze middag zal de VNG haar aanpak toelichten en plaatsen in het perspectief van één geïntegreerde objectenregistratie. De gastgemeente vertelt over hun praktijkervaringen met het realiseren van de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT. En u zal in de gelegenheid zijn om uw vragen en ervaringen te delen met de andere deelnemers.

Progamma Rotterdam

13.30 uur Inloop
14.00 uur Start en uiteenzetting context door de VNG
14.30 uur Delen ervaringen vanuit gemeente Rotterdam
Anja van der Ven laat zien dat BGT en BOR verschillende uitgangspunten maar ook enorm veel raakvlakken hebben. Alleen al voor het beheren van de data zijn we in Rotterdam met verschillende teams zowel direct als indirect hard aan het werk om de data zo actueel mogelijk te houden. Na ruim 20 jaar werkt de gemeente sinds juni 2017 met Obsurv een webapplicatie die de koppeling tussen BGT- en BOR informatie eenvoudiger maakt. Er moet nog veel gedaan worden, maar er zijn grote stappen gezet, ook in de interne organisatie en interne en externe communicatie. Anja deelt ze met u.
15.00 uur Pauze
15.15 uur Workshop met interactief deel
Aan discussietafels duiken de deelnemers dieper in de verschillende stappen van de Aanpak BOR-BGT. Onder andere over IMBOR en de informatiebehoefte in de dagelijkse praktijk van de beheerder. Hoe om te gaan met data in processen als dagelijks onderhoud en grote projecten? En wie is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de beheerdata?
16.15 uur Terugkoppeling
16.30 uur Borrel

Meer informatie vind je hier.