terug

Vorming één beroepsvereniging steeds dichterbij

fotografenfederatieSinds vorig jaar zijn de diverse beroepsverenigingen voor fotografen in gesprek met elkaar en de FotografenFederatie om op te gaan in één beroepsvereniging voor alle fotografen. Die plannen krijgen steeds meer vorm en het draagvlak onder de fotografen is groot. De SVFN en PANL hebben al intrek genomen bij de FotografenFederatie en hebben hun bureaus al bij elkaar geschoven. De leden van de GKf stemden vorig jaar bij een speciale ledenvergadering voor de verdere ontwikkeling van de plannen. Ook de NVF en de MFN laten weten positief te zijn over de vergaande samenwerking. Volgens Lars Boering van de FotografenFederatie zal er in februari een plan liggen.
Onlangs is een belangrijke stap genomen. De FotografenFederatie en de NVJ, waar de NVF deel van is, hebben besloten tot vergaande samenwerking op het gebied van juridische ondersteuning en de uitgifte van de perskaart. Vanaf heden zal de NVJ de juridische dienstverlening uitvoeren voor alle bij de FotografenFederatie aangesloten fotografen, dus ook voor de leden van de diverse beroepsverenigingen. Het is een logische stap, omdat beide organisaties deels dezelfde dienstverlening boden en tegelijk al samen optrokken om de belangen van de fotografen en andere freelancers te behartigen. Bovendien is daarmee een hobbel weggenomen om de NVF op te laten gaan in de nieuwe beroepsvereniging, de leden van NVF behouden de bekende service.
Met de samenwerking tussen de FotografenFederatie en de NVJ wordt ook een einde gemaakt aan de diverse pers- en beroepskaarten die door de verschillende verenigingen worden verspreid. Er komt een internationale beroepskaart voor leden van de FotografenFederatie die niet als fotojournalist werken, maar wel beroepsfotografen zijn. Daarnaast blijft er een internationale perskaart voor (foto)journalisten. Om daarvoor in aanmerking te komen moet je kunnen aantonen dat minstens 50% van de inkomsten uit journalistieke werkzaamheden komt en/of dat je minstens 50% van je tijd daar aan spendeert. Ook de Landelijke Politieperskaart blijft bestaan. Met de nieuwe kaarten moet er meer duidelijkheid komen voor de publieke en private bedrijven waarmee fotografen in aanraking komen. De verstrekking van de beroepskaart zal door de NVJ in samenwerking met de FotografenFederatie worden gedaan.
Bovendien wordt de NVJ Academy, het opleidingsinstituut van de NVJ, opengesteld voor leden van de FotografenFederatie, die bovendien een korting van 30% krijgen op het cursusaanbod. Ook zal er vier keer per jaar een special verschijnen van Villamedia Magazine die over fotografie zal gaan, en die zal worden verspreid onder de leden van de FotografenFederatie.
Met de samenwerking met de NVJ wordt duidelijk dat het de FotografenFederatie menens is om één beroepsvereniging te vormen. De FotografenFederatie zal dan overigens ook ophouden te bestaan, omdat die eveneens in de nieuwe vereniging zal samengaan. Langzaam maar zeker komen ook de eerste plannen naar buiten. Er wordt momenteel druk gediscussieerd in twee stuurgroepen over de toelating en de organisatie.
Voor de toelating wordt gedacht aan een toetsing in twee stappen:
1.Fotografen die een erkende fotografie-opleiding hebben een voltooid, een fotografiegerelateerde KvK-nummer hebben, een BTW-nummer en bijvoorkeur een VAR (WUO of DGA) of een dienstverband hebben als fotograaf worden toegelaten.
2. Andere fotografen kunnen worden beoordeeld op basis van hun CV. Het bureau bekijkt dan naar hun staat van dienst en bepaalt door middel van bijvoorbeeld een lijst van opdrachtgevers of tentoonstellingen en de website of ze hun sporen in het vak hebben verdiend. Het bestuur beslist uiteindelijk of de fotograaf wordt toegelaten.
Professionals die wel met beeld bezig zijn, maar geen fotograaf zijn kunnen in aanmerking komen voor een ‘geassocieerd lidmaatschap’. Verder zal er ook een studentenlidmaatschap komen.
Er komt een gedragscode waar de leden van de nieuwe beroepsvereniging zich aan moeten houden. Hoe de code er precies uit gaat zien is nog onderwerp van gesprek. Het doel van de gedragscode is dat het lidmaatschap een bepaalde garantie biedt voor deskundigheid.
Binnen de nieuwe vakvereniging zullen diverse platforms worden opgericht voor de verschillende specialisaties. Leden van de beroepsvereniging kunnen zich bij een of meerdere platforms aansluiten. Het staat ieder platform vrij om aanvullende eisen te stellen of een aanvullende vergoeding te vragen.
Het lijkt er al met al op dat de vorming van één beroepsvereniging slechts een kwestie van tijd is. Er moet nog veel besproken worden en de nodige hobbels genomen, maar de vaart zit er in. Voor de fotograaf is het een goede ontwikkeling en de fotografen die wij spreken zijn dan ook allemaal enthousiast. Voor de nieuwe vereniging een feit is moeten de leden van de diverse vakverenigingen zich eerst uitspreken en moeten de vakverenigingen zich opheffen. Maar dat lijkt slechts een formaliteit.


Bekijk ook deze items