terug

Verenigingen voor gezamenlijke toekomst

Verenigingen maken een keuze voor in detail uitwerken van gezamenlijke toekomst.

Woensdag 26 maart vond een vergadering van het Algemeen Bestuur van de FotografenFederatie plaats. Een belangrijke vergadering met als onderdeel het besluit van de verschillende verenigingen de laatste stap te zetten om één sterke nieuwe beroepsvereniging voor fotografen tot stand te brengen.
De vergadering was zeer positief. Alle aanwezige verenigingen hebben woensdag aangegeven deze laatste fase nu in te willen gaan met elkaar. Bij BFN is het bestuurlijke besluit om mee te doen nog niet definitief genomen. Gezien de duidelijk uitgesproken toewijding van de aanwezige partijen aan het vormen van één grote beroepsorganisatie zal de voortgang echter geen vertraging krijgen. De inventariserende fase wordt beschouwd als vrijwel afgerond. Begin april zal het rapport Doorkiezen op kracht worden gepubliceerd.
Onder leiding van Lars Boering zullen er nu grote stappen worden gezet. Hij zal een aantal werkgroepen starten die de volgende fase gaan begeleiden. In deze werkgroepen zullen een groot aantal specialisten het proces gaan bijstaan. Samen met accountants en met een notaris gaat hij zo een uitgebreid raamwerk opstellen waarbinnen in details de verschillende onderdelen van de beroepsorganisatie worden uitgewerkt. Ook zullen de verschillende inhoudelijke platforms, die bij de start van de nieuwe beroepsorganisatie ontstaan, nu snel inhoudelijk verder worden uitgewerkt. De nieuwe beroepsorganisatie zal staan voor inhoudelijke kwaliteit, zal groter zijn, sterker zijn en zal voor leden veel voordeliger zijn: nu al hebben zich diverse verzekeringsmaatschappijen, bedrijven en organisaties gemeld die een partnerschap aan willen gaan en de leden grootschalig voordeel willen bieden.
In april en mei staan diverse vergaderingen in de agenda waar de definitieve beslissingen worden genomen. De beoogde datum waarop de nieuwe vereniging van start gaat blijft vooralsnog staan op 1 juli 2014.
Omdat de leden centraal staan en een gezamenlijke communicatie belangrijk is, hebben de betrokken partijen besloten dat iedereen vanaf nu centraal vanuit de FotografenFederatie op de hoogte gehouden gaat worden over nieuws en voortgang m.b.t. de vorming van de nieuwe beroepsvereniging. Op die manier ontvangen alle aangesloten fotografen dezelfde en juiste informatie waar zij recht op hebben op hetzelfde moment. Aangesloten fotografen zijn rechtstreeks of via collectieve afspraken allemaal aangesloten bij FotografenFederatie en hun gegevens zijn verstrekt aan de FotografenFederatie. Dit betekent dat zij op korte termijn deze nieuwsbrieven zullen gaan ontvangen vanuit de FotografenFederatie. Deze informatie zal ook aan de aan FotografenFederatie verbonden bureaus en secretariaten worden verzonden zodat ook zij van de eenduidige berichtgeving verzekerd zijn.
Namens de directie en het bestuur van FotografenFederatie en met vriendelijke groet,
Lars Boering (directeur) en Arda Gerkens (voorzitter bestuur)
fotografenfederatie