terug

Siebe Swart fotografeert van bovenaf

Siebe Swart (53), documentair en landschapsfotograaf, laat bij voorkeur van bovenaf zien hoe Nederland verandert. Hij concentreerde zich op infrastructurele werken. Dat leverde in 2007 ‘Panorama Nederland’ op.

Inmiddels werkt Swart onverdroten aan ‘Het Lage Land’, Nederland in gevecht met het water. Maurits Schmidt sprak met de man die zijn camera altijd naar beneden richt. Het interview is te lezen in Pf nummer 2 (vanaf 27 februari in de kiosk).