terug

Serie ondernemen: Het geheim van een goede briefing

Of je nu fotografeert voor een tijdschrift of een reclamebureau, een bedrijf of een bruidspaar, fotografen hebben te maken met briefings van opdrachtgevers. Het opstellen van een duidelijke briefing lijkt niet zo’n ingewikkeld proces, toch blijkt dat nog niet zo eenvoudig te zijn. Het gevaar van miscommunicatie loert om de hoek. De gevolgen laat zich raden, teleurstellende resultaten, of erger nog, een opdrachtgever die afhaakt. Het voorkomen van wederzijdse teleurstellingen staat en valt bij een goede briefing.
Wat is een briefing?
De briefing van een opdrachtgever bevat informatie over de opdracht. Het omschrijft de doelstelling van de te maken foto’s en bevat in krachtige bewoordingen het gewenste resultaat. Naast een interessante compositie moet het onderwerp een verhaal vertellen of een gevoel overbrengen. Er wordt duidelijk gemaakt of het gaat om gestileerde of documentaire stijl, of de foto’s een rauwe of gepolijste uitstraling krijgen, extravagant of juist ingetogen moeten zijn. Daarnaast bevat een briefing allerlei praktische zaken zoals naam- en adresgegevens, opnametijden, afleverdatum, aanleverspecificaties en dergelijke. Opdrachtgevers bespreken de briefing met fotografen in een mondeling gesprek en naderhand schriftelijk samengevat in een email.
Waar gaat het fout?
Het lijkt zo makkelijk. De klant formuleert iets en denkt dat hij daarmee heeft duidelijk gemaakt wat hij wil. Intussen komt jouw creatieve brein direct in actie en heb je in je hoofd de foto’s al gemaakt. Je bent blij dat de klant het vertrouwen geeft dat je met goed werk terugkomt en gaat op pad voor het maken van de beelden. Lever je nu werk in dat totaal anders is dan opgesteld in de briefing, ontstaat er een probleem. De opdrachtgever krijgt niet de gewenste foto’s en jij raakt gefrustreerd omdat je werk niet wordt gewaardeerd.

Het bespreken van de briefing is een precair proces. Het interpreteren van een omschreven nog niet bestaand beeld doet ieder mens op zijn of haar eigen manier, zo ook jij. Die interpretatie ligt niet altijd in dezelfde lijn zoals de opdrachtgever het bedoelt.
Er zijn fotografen die hierover in conflict raken met de opdrachtgever. Zij leggen de schuld bij een onduidelijke briefing en wassen hun handen in onschuld.
De rol van de opdrachtgever is een duidelijke briefing opstellen
Maar een opdrachtgever kan de bal net zo hard terugkaatsen. Als hij ontevreden is over de uiteindelijke beelden kan hij de vinger naar de fotograaf wijzen: deze heeft hem niet goed begrepen. Echter soms zijn opdrachtgevers, zeker degenen die niet zo vaak foto-opdrachten uitzetten, onduidelijk in hun briefing. Of erger nog, ze zijn overduidelijk en willen tot in detail de inhoud van de foto bepalen.

In zulke situaties kunnen fotografen een adviserende rol spelen en uitleggen dat het niet haalbaar is om controle te hebben over bepaalde situaties. Daarnaast kunnen zij tijdens de briefing net zo lang doorvragen tot er voldoende duidelijkheid is over het verwachte beeld. Ook het achterhalen in welke mate de fotograaf ruimte krijgt voor eigen interpretatie is essentieel.
De rol van de opdrachtgever is een duidelijke briefing opstellen. Doorgewinterde opdrachtgevers weten dat. Zij zijn in staat een fotograaf te kiezen die qua fotografiestijl en specialisatie naadloos aansluit bij het type opdracht. Daarnaast kunnen  zij goed verwoorden welk beeld zij voor ogen hebben. Bovendien briefen zij niet te strak omdat zij vertrouwen hebben in de fotografische en organisatorische talenten van de ingehuurde fotograaf. Een voorgenomen foto kan in theorie wel goed gemaakt worden, maar de situatie ter plekke kan geheel anders zijn dan verwacht: regen, slecht licht, een niet-fotogeniek model. Een ervaren fotograaf deinst niet terug voor onvoorziene of moeilijke omstandigheden.
Wie betaalt, bepaalt. Of toch niet?
Enerzijds zoeken opdrachtgevers een fotograaf met een authentieke fotografiestijl. Anderzijds hebben zij al in gedachten hoe de uiteindelijke foto’s eruit moeten zien. Wanneer het aankomt op de inhoud van de foto’s wil je als fotograaf dicht bij je eigen stijl blijven. Maar wat nu als je opdrachtgever een foto ‘dicteert’ en er geen ruimte is voor artistieke eigenheid?

De kunst is om een balans te vinden tussen het belang van de opdrachtgever en jouw specifieke stijl waar je trouw aan wilt blijven. Uiteindelijk zorgt je opdrachtgever voor brood op de plank dus enige flexibiliteit jouwerzijds wordt wel verwacht. Hoe pak je het aan als je de input van de klant wilt respecteren en tegelijkertijd trouw wilt blijven aan jouw stijl?
Bij briefings wordt uiteengezet wat het doel van de foto’s is. Binnen bepaalde grenzen krijg je normaliter de vrijheid om een eigen interpretatie aan te brengen. Maar misschien wil je verder gaan dan dat en een compleet ander beeld aanleveren, fotografie die geheel naar eigen smaak en idee is gecomponeerd. Je kunt dan, naast het gewenste beeld uit de briefing,  op eigen initiatief aanvullend beeld maken en deze als extra foto’s aanleveren. Dit werk kan zo verrassend zijn, dat de opdrachtgever dit uiteindelijk het meest passend vindt. Het meedenken met de klant en het toevoegen van jouw eigen ideeën zorgen voor waardering. Je respecteert niet alleen de wensen van de opdrachtgever maar geeft juist iets extra’s: eigen initiatief en inlevingsvermogen. Met een dergelijke houding zal je opdrachtgever je graag opnieuw inhuren voor vervolgopdrachten.
 


Bekijk ook deze items