terug

Schaalverdeling voor de echtheid van foto’s

De vijf schalen van de fotobewerkingen. Links de minste bewerking (schaal 1), rechts de meeste bewerking (schaal 5)

Het is toch wel algemeen bekend dat iedere foto van een bekend persoon in een beetje glossy blad of een reclamefoto flink bewerkt is. Het varieert van een beetje pukkels wegwerken tot een vrijwel complete metamorfose. De realiteit wordt daardoor nog al eens uit het oog verloren, wat weer leidt tot allerlei onhaalbare schoonheidsidealen. De roep om duidelijk te maken dat wat je ziet niet echt is, neemt steeds meer toe. Op zijn minst wil men duidelijk maken in welke mate een foto bewerkt is. De Amerikaanse onderzoeker Hany Farid, een professor in computerwetenschappen en een digitaal forensisch expert, heeft samen met een student een rekenmethode bedacht om de mate van manipulatie om te zetten naar een schaalverdeling. Die loopt van 1 tot 5, hoe hoger het nummer des te meer is er gemanipuleerd.
De schaalverdeling is opgesteld door middel van de ‘voor-en-na’ foto’s die op veel sites staan van professionele beeldbewerkers. Enkele honderden mensen is daarna gevraagd om de foto’s in te delen in een schaal van 1 tot 5. Op basis van statistiek heeft Farid het algoritme bedacht en de software wordt steeds getraind door de meningen van de proefpersonen.
De schaalverdeling moet niet alleen de kijker helpen om te bepalen in hoeverre een foto nog echt is, het kan volgens de onderzoeker ook gebruikt worden om aan beeldbewerkers aan te geven hoever ze mogen gaan.
Online zijn er wat voorbeelden te vinden. Als je zin hebt om het hele verslag, inclusief de wiskundige formules, te lezen, dan kan dat ook.


Bekijk ook deze items