terug

RAW en DNG, versie 1.4


Notice: Undefined index: file in /var/www/clients/client3/web158/web/wp-includes/media.php on line 1676

Het RAW bestandsformaat van de digitale camera is wat je echt het origineel zou kunnen noemen, de informatie komt bijna rechtstreeks van de sensor. Daar zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen:
Er wordt vaak datacompressie gebruikt, maar die tast de integriteit van de informatie niet aan, het is verliesloze compressie.
De beeldverwerkingsprocessor in de camera kan veranderingen in het bestand aanbrengen, één voorbeeld daarvan is de ruisreductie bij lange sluitertijden, op basis van een tweede, donkere, belichting wordt er gemeten hoeveel ruis de sensor produceert, die wordt dan verrekend in het RAW bestand. het is een wijziging die je nooit ongedaan kunt maken.
Sommige Canon camera’s kennen een sRAW en mRAW. Dat zijn RAW bestanden, CR2 bij Canon geheten, die een kleiner aantal pixels omvatten dan het oorspronkelijke bestand van de camerasensor. maar het zijn voor wat betreft de verwerking wel gewoon echte RAW bestanden.
De Nikon D4, en misschien ook wel enkele andere nieuwe Nikon modellen kan een RAW bestand maken op basis van een reeks van maximaal tien opnames, het bestand is dan het gemiddelde van die opnames, maar daardoor niet meer een ‘echte’ foto.
Door dit soort opties wordt het RAW bestand als een soort bewijs van de echtheid van de opname een beetje ondergraven.
Het is mogelijk om je RAW bestanden om te zetten in de Adobe versie daarvan, DNG bestanden. In principe wijzigt dat niets aan het RAW bestand als zodanig, het is vooral de indeling van het bestand, de manier waarop de beeldinformatie en de overige informatie zoals EXIF en IPTC/XMP worden ondergebracht in het bestand die anders is. En er wordt altijd datacompressie gebruikt, verliesloos, maar wel met een hogere compressie dan de cameramakers zelf gebruiken. Je wint dus meestal wat ruimte, en je bent van de losse .xmp bestandjes af wanneer je je RAW bestanden omzet in DNG bestanden. Maar de mogelijkheden van het DNG bestandsformaat worden door Adobe steeds verder uitgebreid, zo is er onlangs de nieuwe specificatie, versie 1.4.0 verschenen en die geeft het DNG bestandsformaat weer geheel nieuwe mogelijkheden.

De opties voor compressie en aantallen pixels zijn te vinden in de voorkeuren van de DNG converter.
Comprimeren
Sommige daarvan zijn al te gebruiken in combinatie met Lightroom 4.2, Camera RAW 7.2 en de Adobe DNG converter 7.2.
Het gaat dan om de optie om veel meer compressie te gaan gebruiken. Dat is dan geen verliesloze, maar een verliesgevende compressie, zoals JPEG dat ook gebruikt. De bestanden worden er wel heel veel kleiner van, maar het blijven RAW bestanden. Alle bewerkingsopties, witbalans, het herstel van schaduwen en hooglichten, het blijft allemaal beschikbaar. Je hoeft die bewerkingen dus niet te doen voor je de compressie toepast, en als je toch van plan bent die compressie-optie te gaan gebruiken maakt het ook niet uit of je de aanpassingen al gedaan hebt.
Wanneer je kiest voor die compressie krijg je ook nog de optie om het aantal pixels te verkleinen, zonder die compressie krijg je die mogelijkheid niet. Ook de bestanden die daaruit voortkomen zijn echte RAW bestanden, met alle bewerkingsopties van dien. En het blijven ook de originele opnames in zekere zin. heb je bijvoorbeeld een uitsnede gemaakt en exporteer je een kleinere DNG versie van dat bestand, dan vindt je in die kleinere versie van het RAW bestand toch weer de hele foto terug, inclusief de weggesneden stukken, maar dan wel met minder pixels. Je kunt die uitsnede dus ook weer ongedaan maken.
Er zijn twee mogelijkheden om die compressie toe te passen. De eerste is het gebruik maken van de nieuwste versie van de Adobe DNG converter, die biedt je een hele reeks opties om RAW bestanden, in welk bestandstype dan ook, om te zetten in het DNG formaat. Daarbij kun je dan kiezen voor het gebruik van compressie en eventueel het verkleinen van het aantal pixels van de bestanden als extra optie bij de compressie.
De andere optie is bij het exporteren vanuit Lightroom4, je kunt dan kiezen voor het DNG bestandsformaat, en ook weer opties voor het kleiner maken.
Bij Lightroom zijn de opties voor de DNG compressie en pixel-aantallen alleen te vinden onder de export-opties.
Maar de nieuwe specificatie biedt nog meer opties. Zo kun je, als je gebruik maakt van een digitale achterwand achter een technische camera, de kleurverloop correcties die nodig zijn met behulp van een speciale plug-in voor Lightroom4 uitvoeren. Bij verstellingen geven deze combinaties vaak het probleem van een kleurzweem, die verloopt van groen naar magenta van de ene kant van de opname naar de andere. Om die te corrigeren maak je dan een referentie-opname met een stuk melkglas voor het objectief. In die opname zit hetzelfde verloop. De plug-in in Lightroom4 kan die correctieopnames automatisch in een serie opnames vinden en de correctie op de volgende foto of foto’s toepassen. Het resultaat van de correctie wordt dan als nieuwe DNG bestanden opgeslagen, je houdt dus het origineel en krijgt er een tweede aangepaste versie naast. Het is ook mogelijk om een vaste correctie te bewaren en die op hele series met identieke verstellingen gemaakte opnames los te laten.
De plug-in kan worden opgehaald bij AdobeLabs. Deze technologie is nog niet definitief maar het hoort al wel te werken. Het is duidelijk dat het toevoegen van dergelijke mogelijkheden het gevolg is van de steeds verdergaande samenwerking met verschillende fabrikanten van digitale achterwanden, zowel Hasselblad als Sinar leveren Adobe Photoshop Lightroom mee met hun producten.
Extra
Dan vind je in de nieuwe specificatie nog extra opties die nog niet gebruikt kunnen worden omdat de huidige software die nog niet ondersteunt. Maar het laat wel heel mooi zien waar je op kunt wachten bij nieuwere versies van de Adobe software als het gaat om het verwerken en bewerken van RAW bestanden, hoewel er natuurlijk niets met zekerheid te zeggen valt over toekomstige producten.
De eerste extra mogelijkheid die het DNG 1.4 formaat levert is om aan te geven dat delen van het bestand gewoon geen beeldinformatie bevatten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een panorama dat gebaseerd is op een wat slordig gemaakte reeks foto’s. Uit het feit dat zoiets als DNG bestand kan worden opgeslagen zou je kunnen afleiden dat de mogelijkheid om panorama’s te maken op basis van RAW bestanden met een RAW bestand als resultaat ooit eens ontwikkeld zal worden.
De tweede optie is om DNG bestanden met een grotere bitdiepte dan 16-bits te gebruiken, met als uiterste 32-bit floatingpoint waarden. Dat biedt de mogelijkheid om een vrijwel onbeperkte dynamische omvang in het bestand onder te brengen. Dat kan dan natuurlijk alleen maar als er software ontwikkeld wordt die een HDR bestand kan maken met behoud van het ‘RAW’ karakter.
Op die laatste opties is het dus nog wachten, maar de al aanwezige opties maken het voordeel van het DNG bestandsformaat alleen maar duidelijker.


Bekijk ook deze items