terug

Professionele fotojournalistiek onder druk

Hoewel de budgetten van fotoredacties de afgelopen jaren redelijk stabiel zijn gebleven, ervaren freelance fotojournalisten dat het steeds lastiger is om aan voldoende foto-opdrachten te komen. Bovendien staan de tarieven onder druk: ze krijgen gemiddeld minder betaald voor een foto.

Dit blijkt uit het onderzoek dat de NVJ /NVF (Nederlandse Vereniging van Journalisten/Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten) heeft laten doen naar de huidige positie van de fotojournalistiek in ons land. Als oorzaak wijzen fotojournalisten op het toenemende gebruik van beeldmateriaal dat wordt geleverd door amateurfotografen en schrijvende journalisten. Het zorgt onder fotojournalisten voor een gevoel van onderwaardering voor de professionele fotojournalistiek. En dat terwijl de uitoefening van het vak steeds lastiger wordt door allerlei belemmeringen waar ze in toenemende mate mee te maken krijgen.

Barrières
Tijdens hun werk ervaren fotojournalisten in toenemende mate barrières (zoals fotografieverboden) die worden opgeworpen door bedrijven, overheden en politie. Met name particuliere bewakingsdiensten zijn fotojournalisten een doorn in het oog. Ze ervaren steeds vaker dat beveiligingsmedewerkers worden ingezet om fotografen te weren. Vooral bij evenementen als concerten en sportwedstrijden is het voor fotojournalisten steeds moeilijker om hun werk te doen.

Fotojournalisten hebben geen enkele redactionele of beleidsmatige inbreng bij de media waarvoor ze opdrachten doen. Slechts zelden hebben ze inspraak in de manier waarop hun foto’s worden gebruikt door een medium.

Gemiddeld
De gemiddelde fotojournalist in Nederland is een freelance werkende man van 44 jaar. 85% van de fotojournalisten is man, 15% vrouw. 30% is autodidact. De helft weet uit fotojournalistieke activiteiten een volledig inkomen te verwerven. Gemiddeld investeert een fotojournalist voor 8.000 euro per jaar in nieuwe apparatuur (camera’s, objectieven en toebehoren), computers en randapparatuur.

Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door prof. drs. Frits Gierstberg (bijzonder hoogleraar fotografie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en dr. Alexander Pleijter (specialist journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit Leiden). De gegevens zijn verzameld met een online enquête onder fotojournalisten, interviews met fotojournalisten en interviews met beeldredacties van kranten en tijdschriften.

‘Fotojournalistiek in Perspectief Onderzoek naar de rol en toekomst van de fotojournalist’ werd financieel mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Pers.

Woensdagavond is er een debat over de inhoud van het rapport in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Meer hierover op Photostart

Lees ook:

‘Fotograferende amateurs bedreiging fotojournalistiek’