terug

Portret of landschap is voor Denis Rouvre hetzelfde

Bij de World Press Photo contest van 2013 won Denis Rouvre de tweede prijs in de categorie ‘Sports feature’ met zijn serie foto’s van sumoworstelaars. Ook in 2012 behoorde Rouvre tot de prijswinnaars met een portret van een Japanse vrouw. World Press Photo noemt hem een portretfotograaf maar Denis Rouvre denkt daar anders over.
Wat drijft mensen dat zij in staat zijn tot extreem fysieke krachtexplosies, dat zij de kracht opbrengen te overleven onder extreme omstandigheden, altijd weer zich verdedigen, hun lichaam trainen tot het aller-uiterste, zich overgeven aan spiritualiteit teneinde het allerhoogste te bereiken? Dat is wat Denis Rouvre bezighoudt en fascineert. Dat is de vraag die hij zichzelf stelt en op basis waarvan zijn foto’s tot stand komen.
Ons denken en oordelen is gebaseerd op onze culturele achtergrond, vrij en objectief zijn we niet ook al willen we dat voor onszelf niet erkennen. Maar in alle culturen doet zich hetzelfde fenomeen voor van gedrag van mensen op zoek naar of geconfronteerd met de eigen grenzen, wat daarvoor de aanleiding of reden ook mag zijn. Denis Rouvre is geen portretfotograaf. Hij fotografeert niet de persoon maar de grenzen van het menselijk kunnen.