terug

Op naar één beroepsvereniging?

De FotografenFederatie weet al een tijd de beroepsfotografen met elkaar te verbinden via avonden als de Donkere Kamer. Een grote beroepsorganisatie maakt het organiseren van dit soort activiteiten, die voor de hele beroepsgroep waarde heeft, makkelijker mogelijk. - © Foto: Bas de Meijer
De FotografenFederatie weet al een tijd de beroepsfotografen met elkaar te verbinden via avonden als de Donkere Kamer. Een grote beroepsorganisatie maakt het organiseren van dit soort activiteiten, die voor de hele beroepsgroep waarde heeft, makkelijker mogelijk. – © Foto: Bas de Meijer
De beroepsverenigingen BFN, GKf, MPN, MWF, NVF, PANL, SVFN en een afvaardiging voor onafhankelijk aangesloten fotografen hebben besloten onderzoek te doen naar de vorming van een nieuwe algemene beroepsvereniging voor fotografen waarin de bestaande verenigingen kunnen opgaan. Het is de uitkomst van een vergadering over de toekomst van de overkoepelende FotografenFederatie en de noodzaak van afzonderlijke verenigingen. Een fusie van de verenigingen is een grote stap. Onlangs ketste de fusie tussen de BFN en de SVFN nog af, nu wordt er gepraat over nog meer vergaande stappen.
De centrale vraag die tijdens de vergadering is gesteld, is hoe een beroepsorganisatie het werk van professionele fotografen het beste kan ondersteunen. Momenteel heeft iedere vereniging zijn eigen plan, met ieder een eigen vorm van ondersteuning. Door die krachten te bundelen ontstaat een krachtigere vuist is het idee. De nieuwe beroepsvereniging kan ook breder kijken dan het vakgebied alleen en samenwerking zoeken met andere beroepsvelden. Bovendien is de samenwerking gunstig voor de coördinatie van activiteiten en kunnen de kosten verlaagd worden.
Hoe de organisatie er uiteindelijk uit gaat zien is nog onderwerp van onderzoek. De directeur van de FotografenFederatie, Lars Boering, heeft de opdracht gekregen een plan te maken en dat met de betrokken verenigingen uit te werken. Momenteel heeft de FotografenFederatie de bureauwerkzaamheden van de SVFN en de Medisch Wetenschappelijke Fotografen overgenomen, in mei wordt ook het kantoor en het personeel van PANL overgenomen. Met het GKf wordt gestart met de coördinatie van de werkzaamheden.
Onlangs presenteerde de FotografenFederatie het zakboekje Straatfotografie, dat gratis wordt verstrekt aan bij de FotografenFederatie aangesloten fotografen. - © Foto: Bas de Meijer
Onlangs presenteerde de FotografenFederatie het zakboekje Straatfotografie, dat gratis wordt verstrekt aan bij de FotografenFederatie aangesloten fotografen. – © Foto: Bas de Meijer
Alle bij de FotografenFederatie aangesloten verenigingen hebben al toegezegd dat alle bijeenkomsten en seminars die door de aparte verenigingen worden gehouden voor alle aangesloten fotografen toegankelijk is. De FotografenFederatie zelf houdt ook al geregeld bijeenkomsten, zoals de zeer succesvolle Donkere Kamer, die algemeen toegankelijk is en laat zien dat er behoefte is aan een grote krachtige beroepsorganisatie. Tussen de FotografenFederatie en de NVJ zijn al afspraken gemaakt om samen te werken met de juridische dienst van de NVJ en er zullen voor fotografen speciale cursussen worden ontwikkeld via de NVJ Academy.
Ook op het gebied van de verschillende fotoprijzen biedt de samenwerking voordelen. De vele prijzen kampen allemaal met de hoge kosten die het organiseren en het uitreiken van een prijs nu eenmaal kost. Door samen te werken kunnen de prijzen bijvoorbeeld op één avond worden uitgereikt, zodat de hele fotografie in de belangstelling staat. Het wordt ook makkelijker om sponsoren te vinden en kennis kan worden gedeeld.
Voorlopig zijn het allemaal nog plannen, maar de geluiden zijn positief als we ons oor te luister leggen. Eigenlijk is iedereen het eens dat een groot en krachtig collectief meer kan bereiken dan afzonderlijke kleine groeperingen die eenzelfde doel hebben. Het grootste struikelblok zal zijn hoever de fotografen zich hechten aan de eigen identiteit van de afzonderlijke verenigingen. Bij de onlangs gehouden jaarvergadering van het GKf is hier ook over gesproken. De leden zijn overwegend positief over een vergaande samenwerking, maar willen ook de hechte band tussen de leden behouden.
Er is dus nog wel wat werk te verzetten, maar dat we op afzienbare tijd nog maar één beroepsvereniging hebben lijkt ons onvermijdelijk. De Nederlandse beroepsfotograaf zal er mee gediend zijn.


Bekijk ook deze items