terug

NVF kiest voor de nieuwe fotografen vereniging

foto: Gerard Til
Amersfoort, Dirk-Jan Visser tijdens de ledenvergadering van de NVF over de toekomstige van de Nieuwe Fotografen Vereniging. Foto: Gerard Til


Door: Dirk-Jan Visser / bestuurslid NVF
Nog dit jaar zal er één grote beroepsvereniging voor fotografen komen. Dit is althans de uitkomst van het stuurgroep-overleg dat de verenigingen binnen de Fotografen Federatie afgelopen maanden voerden. Nu de randvoorwaarden voor deze nieuwe fotografenvereniging bekend zijn, heeft de NVF haar achterban zaterdag 1 maart op de hoogte gebracht van haar deelname aan de nieuwe fotografenvereniging. De overige verenigingen (BFN, GKF, MWF, PANL, SVFN, MPN) zullen naar verwachting de komende weken besluiten om op te gaan in de nieuwe beroepsvereniging.

Een nieuwe naam

Over een nieuwe naam wordt nagedacht, de uitdaging is om met een naam te komen die enerzijds de diversiteit van aangesloten fotografen dekt, anderzijds een connotatie heeft om een begrip te worden. In ieder geval is de toekomst van de fotografie en de ontwikkeling van het vak gebaat bij één grote fotografenvereniging die haar krachten bundelt, meer macht kan uitoefenen en een sterkere lobby voert naar de overheid en bedrijfsleven. Het legt haar accent op: belangenbehartiging, zakelijke ondersteuning, kennisoverdracht, inspiratie, innovatie en creatieve ondersteuning. De nieuwe fotografenvereniging zal haar juridische dienstverlening inkopen bij de NVJ, blijven participeren in besturen en brancheorganisaties als Pictoright en Platform Makers en haar samenwerkingen intensiveren met fotografie gerelateerde instellingen. Daarmee is de nieuwe fotografenvereniging een veelzijdige en toekomstbestendige beroepsvereniging die het hele spectrum van de fotografie vertegenwoordigt.

Een convenant

De NVF zal een convenant tekenen met de nieuwe fotografenvereniging om op deze manier nauw betrokken te zijn met de grote beroepsvereniging. De NVF blijft echter deel uitmaken van de NVJ omdat uit reacties van de leden steeds weer blijkt dat inbedding in een journalistieke organisatie erg belangrijk wordt gevonden. Door middel van het convenant zullen NVF-leden daarom toegang hebben tot de diensten en belangenbehartiging van de NVF/NVJ als ook van de nieuwe fotografenvereniging. Vice versa kunnen leden van de nieuwe fotografenvereniging die journalistieke werkzaamheden verrichten via de NVF profiteren van de diensten en perskaarten van de NVJ. Met deze kruisbestuiving en het openstellen van diensten voor elkaars leden hebben de NVJ en de nieuwe fotografenvereniging een pioniersrol in de vorming van een grote beroepsorganisatie in de creatieve en mediasector waarbinnen de collectieve rechten nog sterker vertegenwoordigd zullen worden in de toekomst.
Één blok
Naar buiten zal de nieuwe fotografenvereniging een blok zijn met vertegenwoordiging van alle vormen van fotografie. Deze pluriformiteit bepaalt de slagkracht en moet daarom gekoesterd worden. Binnen de nieuwe fotografenvereniging zullen verschillende platforms worden opgericht die de verschillende vormen en stijlen van fotografie representeren. Naast de platforms: publieksfotografie, zakelijke fotografie, medische fotografie en platform GKF zal de NVF invulling geven aan het journalistieke platform. Dit platform moet een broedplaats, aanjager en inspiratieplek zijn voor alle fotografen die zich identificeren met de journalistiek. Het platform zal met de NVJ activiteiten organiseren die ingaan op journalistieke activiteiten zoals vernieuwing, ethiek, persvrijheid en veiligheid. Het journalistiek platform zal via de NVJ perskaarten verstrekken voor alle aangesloten leden van de nieuwe fotografenvereniging die journalistieke activiteiten ondernemen. Daarnaast zal dit platform de urgentie van journalistieke en documentaire fotografie blijven benoemen binnen de nieuwe fotografenvereniging. Nu veel fotografen een gemengde praktijk hebben zal het openstellen van de platforms voor iedereen een inspiratie en uitwisseling van kennis opleveren. Een winst voor alle leden binnen de nieuwe fotografievereniging.
Interim bestuur
Afgelopen maanden hebben twee stuurgroepen de uitgangspunten voor de nieuwe vereniging omschreven en de toelatingseisen voor nieuwe leden gedefinieerd.  Op basis van de uitkomsten van deze twee stuurgroepen zullen de verenigingen binnen de Fotografen Federatie naar verwachting de komende weken besluiten om op te gaan in de nieuwe beroepsvereniging. Dan zal een interim bestuur worden benoemd die de nieuwe fotografenvereniging zal oprichten, waarna tijdens een algemene ledenvergadering het bestuur voor de nieuwe vereniging wordt gekozen.