terug

New Documentary

New Documentary - © Eduard de KamVanuit het mode tijdschrift CODE is een agency en galerie opgezet onder de naam Hel Ved. De fotografische richting wordt als „new Documentary” betiteld. Nu is de trend om de documentaire fotografie te vernieuwen al jaren gaande en het is dan ook wel interessant om te zien wat de invalshoek van Hel Ved is. De definitie bij deze galerie is dat bij New Documentary de fotografen niet pretenderen een objectief verhaal over de werkelijkheid te vertellen, maar juist vooraf stellen dat ze de werkelijkheid gebruiken als decor om juist hun eigen verhaal te laten zien.
Voor mij is niet vanzelfsprekend dat de klassieke documentaire fotografie pretendeerde een objectieve weergave van de werkelijkheid te geven, maar in elk geval stond de weergave van die werkelijkheid wel voorop, niet de eigen opvattingen en ideeën zoals dat kennelijk bij deze nieuwe stroming wel het geval is. Ik denk dat het goed kijken naar wat er om je heen te zien is meestal interessantere foto’s oplevert dan de resultaten van de eigen fantasie. Maar het is ook duidelijk dat die laatste manier van werken veel beter aansluit bij de nu gangbare manier van denken binnen de beeldende kunst, vandaar dat het type fotografie dat te zien was op de avond die onder de titel new Documentary op vrijdagavond 15 november 2013 werd getoond. Deze avond werd georganiseerd door Het Ved, en er was een oproep om werk in te zenden aan vooraf gegaan. Een jury heeft daaruit tien veelbelovende fotografen gekozen, en aan het eind van de avond werd er een winnaar aangewezen.
Voorafgaand aan die bekendmaking waren er nog enkele lezingen om het verschijnsel New Documentary toe te lichten. De langste en ook nogal chaotische lezing werd verzorgd door Iain Mckell, een Engelse fotograaf. Zijn werk heeft volgens mij meer met oude documentaire fotografie te maken dan met New Documentary, ook al waren de foto’s vooral het resultaat van het feit dat Iain zijn persoonlijke interesse had gevolgd. Redelijk bekend en heel mooi is zijn boek over Engelse New Age Travellers, moderne zigeuners.
New Documentary - © Eduard de KamDe fotografie van de tien genomineerden was wat mij betreft veel minder interessant dan dit oude werk. Wat bij de nieuwe fotografie spannend is is met een beetje goede wil wel te ontdekken, maar het blijft inhoudelijk vrij marginaal. Wat betreft de fotografische techniek, die schijnt helemaal niet meer van belang te zijn, net zo min als esthetiek in de zin van dat het een beetje aangenaam moet zijn om naar de beelden te kijken. Het doorkijken om te zien wat er eventueel te zien is wordt daar niet makkelijker van. Misschien is dat de bedoeling, dat is heel goed mogelijk.
Heel opvallend is een overheersende eigenschap van de foto’s, en dat is dat het onderwerp plompverloren midden in de foto staat. Dat is overigens iets dat ik niet alleen deze avond zag, het is iets dat in het algemeen nogal op begint te vallen bij moderne fotografie. Het beperkt de foto’s nogal tot een platte weergave, de mogelijkheden om meer diepgang en reflatie tussen onderwerp en omgeving te krijgen ontbreken bij deze opbouw grotendeels.
De creative call werd uiteindelijk gewonnen door Sharieta Berghuis, haar foto’s werden in het juryrapport omschreven als nog wat rauwer dan die van Viviane Sassen.


Bekijk ook deze items