terug

Krijn van Noordwijk: Terug naar de kern

Door Pim Milo
Het is vijf jaar geleden dat artdirector Krijn van Noordwijk (1958) het reclamevak verraste door het eigen bureau te verlaten om als fotograaf verder te gaan. Niet voorzichtig, maar resoluut. Zoals er vaker schoksgewijze veranderingen in zijn loopbaan waren. Van Noordwijk wilde zichzelf weer eens even de maat nemen. Was hij goed bezig? Werd het reclamevak geen routine? Waren er nog andere dingen? Was hij niet bezig het ambachtelijke kwijt te raken?
Krijn van Noordwijk had altijd veel gefotografeerd. Fotografie was belangrijk voor hem. Daar moest maar eens duidelijkheid in komen. Van Noordwijk werd in 2006 fotograaf en ging zich toeleggen op mensen en portretten.
Anders dan veel fotografen die ‘een beeld willen pakken’ en zich vervolgens in techniek verliezen, waarna dat beeld in schoonheid sterft, draait het bij Van Noordwijk om de vorm. Hij zoekt naar een iconografische beeldtaal, die je ook ziet in het werk van Annie Leibovitz, Carl Fischer en George Hurrell. Daar schemert zijn achtergrond als grafisch vormgever in door: de behoefte dingen te maken die meteen de aandacht trekken en ogenblikkelijk communiceren. Heldere, eenduidige informatie die opvalt en intrigeert. Vignetten bijna. Tot de kern teruggebrachte beelden, in de geest van het in het reclamevak gebruikte KISS-principe, acroniem voor ‘Keep It Simple, Stupid’. Dezelfde eenvoud die in veel van Van Noordwijks reclamewerk zat: ’the single minded proposition’. Een oeuvre dat getuigt van een continue zoektocht naar simpel, kernachtig beeld.